Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Բանակցություններում միջնորդական առաքելությունների հիմնական խնդիրները և առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-9
|
Erik Davtyan
Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի եռակողմ համագործակցությունը տրանսպորտի ոլորտում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 10-24
|
Erik Davtyan
Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի եռակողմ համագործակցությունը տրանսպորտի ոլորտում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 10-24
|
Էլեկտրոնային և սոցիալական մամուլը պետական կառավարման համակարգում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 45-53
|
Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականությունը ապրիլյան քառօրյա պատերազմում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 54-63
|
Вопрос территориальных уступок Турции на Трапезундской мирной конференции: Март-апрель 1918
2017 | Article
10 марта 2017 года, 8 стр. www.soyuzinfo.am
|
Внешне- и внутриполитическая ситуация в закавказье (октябрь 1917 – февраль 1918 годов)
2017 | Article
19 января 2017 года, 8 стр., soyuzinfo.am
|
Из истории создания армянского национального собрания и армянского национального совета
2017 | Article
21 января 2017 года, 5 стр., soyuzinfo.am
|
Tрапезундская мирная конференция 1918 года: обсуждение армянского вопроса
2017 | Article
24 января 2017 года, 15 стр., soyuzinfo.am
|
Անդրկովկասի արտաքին քաղաքական դրությունը Բաթումի դիվանագի-տական բանակցության նախօրեին (1918 թ. ապրիլ)
2017 | Article
«Հայագիտության հարցեր» 3(12), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 90-96
|