Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Իրան-Հայաստան-Վրաստան առանցքով համագործակցության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2016 | Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: 2016, 42-43 էջ
|
Խաղաղություն և համագործակցություն. տարածաշրջանային զարգացման նոր փիլիսոփայությունը
2016 | Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: 2016, 11-13 էջ
|
Կոնֆլիկտների կարգավորման այլընտրանքային մեթոդաբանության կիրառումը արցախյան հակամարտության համատեքստում
2016 | Article
ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները: 2016, 115-121 էջ
|
Վարչական մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2016 | Article
ՀՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված գիտաժողով» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ: 2016, 311-318 էջ
|
Ահաբեկչության սահմանման որոշ խնդիրների շուրջ
2016 | Article
Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 112-117 էջ
|
Հատուկ ծառայությունների ձևավորումը և նրանց դերը պետական անվտանգության ապահովման գործում
2016 | Article
Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 117-125 էջ
|
Քաղաքական սոցիալականացում
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 129 էջ
Երկրագիտություն դասընթացի ծրագիր /առաջին օտար լեզու՝ անգլերեն/
2016 | Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 27 էջ
Armenia's Foreign Policy in the Public Perception
2016 | Article
Values and Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia, 2016, pp. 233-263
|
Экзогенные и эндогенные факторы конституционных реформ в Армении
2016 | Article
21st CENTURY, 2016, 1(19), стр. 23-37
|