Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Արդահանի հարցը հայ-վրացական հարաբերություններում և խնդրի ժամանակավոր լուծումը (1919 թ. մայիս-դեկտեմբեր)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 16-26
|
Стратегия РФ в азиатско-тихоокеанском регионе (ՌԴ ռազմավարությունը Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում արդի փուլում)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 27-36
|
Erik Davtyan
Трехстороннее военное сотрудничество Турции, Грузии и Азербайджана (ноябрь 2012 г. - май 2016 г.) (Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև եռակողմ ռազմական համագործակցությունը (2012 թ. նոյեմբեր – 2016 թ. մայիս))
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 37-44
|
David Sarkisyan
Сравнительный анализ стратегий Германии в ответ на военно-политические кризисы 2008 г. и 2014 г. (2008 թ. և 2014 թ. ռազմաքաղաքական ճգնաժամերի ընթացքում Գերմանիայի ռազմավարությունների համեմատական վերլուծություն)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 45-56
|
Քաղաքական երկխոսության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 57-67
|
Объективная оценка истории как фактор самоидентификации нации
2016 | Article
Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты). 2016, стр. 258-264
|
ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն ԼՂ հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում (1992-2016
2016 | Article
ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները: 2016, 169-174 էջ
|
Իրան-Հայաստան-Վրաստան առանցքով համագործակցության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2016 | Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: 2016, 42-43 էջ
|
Խաղաղություն և համագործակցություն. տարածաշրջանային զարգացման նոր փիլիսոփայությունը
2016 | Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: 2016, 11-13 էջ
|
Կոնֆլիկտների կարգավորման այլընտրանքային մեթոդաբանության կիրառումը արցախյան հակամարտության համատեքստում
2016 | Article
ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները: 2016, 115-121 էջ
|