Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Գլուխ 6. Բելառուսի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2016, 166-182 էջ
Գլուխ 7. Ղազախստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2016, 189-210 էջ
Գլուխ 9. Ուկրաինայի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2016, 256-285 էջ
Chapter 5. the index of democracy level of Russia
2016 | Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, 107-126
Chapter 6. The index of democracy level of Belarus
2016 | Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, pp. 136-149
Chapter 7. The index of democracy level of Kazakhstan
2016 | Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, pp. 157-174
Chapter 9. The index of democracy level of Ukraine
2016 | Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, 217-241
Judicial Activism of the Constitutional Court of the Republic of Armenia in the Context of Constitutional Reforms
2016 | Article
Judicial Activism of a Constitutional Court in a Democratic State, 2016, pp. 411-418
|
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Երևան, «Իրավունք», 2016 թ., էջ 41-59
Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917թ. հոկտեմբեր -1918թ. փետրվար)
2016 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N2(20), Եր. 2016, էջեր 3-14
|