Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Նոր իրավական համակար•ի ստեղծումը և օրենսդրության ժողովրդավարացումը
1996 | Article
«Օրենք և իշխանություն», 1996 նոյեմբեր-դեկտեմբեր N 5-6 (7)
Իրավական պետություն. բնորոշ •ծերը և առանձնահատկությունները2. Իրավական պետություն. բնորոշ •ծերը և առանձնահատկությունները
1996 | Article
«Օրենք և իշխանություն», 1996 հուլիս N 1(2)
Անձը և իրավական պետությունը. փոխադարձ պարտականություններ և պատասխանատվություն
1996 | Article
«Իրավունք և օրինականություն», 1996 N 1/9
Քաղաքական մտքի զարգացման հիմնական փուլերը 1996
1996 | Article
Քաղաքագիտության ներածություն, Երևան 1996 թ.,էջ 27-39
Քաղաքական կուսակցություններ 1996
1996 | Article
Քաղաքագիտության ներածություն, Երևան 1996 թ.,էջ 111-127
Քաղաքական կուսակցություններ
1996 | Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ
Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները
1996 | Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
Քաղաքական գաղափարախոսություններ, ՀՀ իրավագետների և քաղաքագետների ասոցիացիա
1996 | Article
«Մխիթար Գոշ» հրատարակչություն, Եր. 1996 թ.
Անգլերենից կատարված փոխառությունները հայերենում
1996 | Thesis
Գիտաժողով` նվիրված անգլ. բանասիրության և անգլ. ուսուցման ու յուրացման պրոբլեմներին (թեզիսներ), ԵՊՀ. 1996
Ժողովրդավարական կառավարման հիմնական տիպեր
1996 | Article
Մատենաշար՝ Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1996, պրակ 6 ջ 5-11(0,6)
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History
Gegham Petrosyan

Dean's office: (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(inner line 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am