Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Garik M. Keryan

Head of Chair | Chair of Political Institutions and Processes
Education
1976 - 1981: Faculty of Histori YSU
1981 - 1985: YSU s post graduate course on "CPSU History"
2002, 2004 und 2010: Senior Executive Seminar in George C. Marshall European Center for Security Studies

Academic degree
1989: Ph.D of History
2003: Political Sciences Doktor

Professional experience
1986 - 1993: Assistant of the Department of Political History, YSU
1993 - 2007: Docent of Department of International Relations, YSU
2007 - 2008: Professor of the Department of International Relations, YSU
2008 - 2010: Head of Department of Political Science YSU
2010: Head of Department of Political Istitutes und Proceses Faculty of International Relations YSU

Academic courses
History of the Newest International Relations
Contremporary Political parties

Scale of professional interests
Contremporary International Relations
Political parties /History and Theory/

Languages
Armenian, Russian

Professional membership
Member of RA Ministry of Defence professional council 056 on Political science and International relations

Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ.
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26
|
Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան
|
Կուսակցական Գործոնը ԱՄՆ-ի քաղաքական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2016 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2016թ․, 241-253 էջ, Հայաստան
|
Հավաքական անվտանգության գաղափարի և պրակտիկայի էվոլյուցիան միջազգային հարաբերություններում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 48-59
|
ՎՈՒՈՒԱՄ-ի կազմավորումն ու տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման միտումները (1990-ական թթ․ վերջ-2004թ․)
2015 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 226-236 էջ
|
Դեյվիդ Աթկինսոնի զեկույցը Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում (2005 թ.)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 49-58
|
Կուսակցությունների տիպավորման գաղափարաքաղաքական սկզբունքի կիրառման հարցի շուրջ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 47-59
|
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 3-11
|
Քեռյան Գ. Մ. , Քեռյան Գ. Մ.
Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
2005 | Book
Հեղինակային հրատ., Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 2005, 63 էջ
|
Քաղաքական կուսակցության հասկացության սահմանումը
2002 | Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոտվածների ժողովածու, գիրք 1, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2002, էջ 220-236:
Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 140-145
|
Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը
2002 | Book
«Վան Արյան», Երևան, 2002թ., 290 էջ
|
Утверждение многопартийности в Армении
2001 | Article
Центральная Азия и Кавказ. Общественно - политический журнал, Швеция, 2001, № 4 (16) с.118-126.
Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ)
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 52-62
|
Ռուսաստանի ազգային պետական կառուցվածքի խնդիրը և քաղաքական կուսակցությունները (անցյալը և ներկան)
2001 | Book
Երևանի համալսարան, Երևան, 2001 թ., 47 էջ
Քաղաքական կուսակցություններ
1996 | Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ
Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները
1996 | Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.)
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 174-181
|
Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 140-145
|