Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Sahak S. Manukyan

Assistant | Chair of Public Administration
Education
2003 - 2007: Yerevan State University, Faculty of International Relations, BA in Political Science
2007 - 2009: Yerevan State University, Faculty of International Relations, MA in Public Administration
2007 - 2012: Yerevan State University, Faculty of Jurisprudence, BA in Law
2009 - 2012: Yerevan State University, Faculty of International Relations, postgraduate studies

Academic degree
PhD in Law for dissertation “Issues on Occupying Vacant Positions in the System of RA Municipal Service”, 2012

Professional experience
From 2008 Februery - to 2008 June: Senior Specialist in the Postuniversity Additional Education Direction of the Yerevan State University
From 2011: Lecturer in the Municipal Service Requalification Center
From 2009: Lecturer in the Faculty of International Relations of the Yerevan State University

Academic courses
1. "Political System of the RA"
2. "The Legislation and Legal Regulation of Public Administration"
3. "The Functions of State Bodies in the Context of National Security"
4. "The Principles of the Municipal Service"
5. "The Basics of Public Administration"

Scale of professional interests
Politocal System, Public Service

Languages
Armenian, english, russian, french

Professional membership
2006 March - May: Discussions and lectures in the Peace construction and conflict resolution center, Yerevan, Armenia
2006 September – 2007 May: Co-chairman and then chairman of the Student-Youth Union.
2006 March: World Olympiad of the French language by internet, Asia and Oceania champion
2007 March - December: Center for Leadership Development, Yerevan, Armenia
2003 – 2008: The founder of inter-university "Debate Club", active member student and scientific councils.
Member of YSU Graduate Union.

Վարչական մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2016 | Article
ՀՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված գիտաժողով» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ: 2016, 311-318 էջ
|
Տարիքը որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման
2016 | Article
Պատմություն և հասարակագիտություն: 2016թ․, 2, 381-395 էջ, Հայաստան
|
Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումների որոշ հարցերի մասին
2015 | Article
Պետություն և իրավունք, 2015թ․, 2(68), 84-90 էջ
|
Սահակ Մանուկյան , Նազելի Բադալյան
ՀՀ հանրային ծառայությունում կանանց ներկայացվածության հիմնախնդիրներ
2014 | Article
Տնետսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ/ Գիտական աշխատանքի ժողովածու, Գիրք 7, Երևան «Օր-Դար» հրատարակչություն, 2014, էջեր 178-192
|
Հայերենին տիրապետելը՝ որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 142.6, Երևան 2014թ., էջ 74-79
|
Հանրային ծառայողների սոցիալական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Article
գիտաժողովի նյութեր կազմակերպված ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի կողմից, Երևան, 2013թ. մայիսի 22-23
Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման և հարցազրույցի փուլերի որոշ հիմնախնդիրների մասին
2012 | Article
Արդարադատություն, #3 (18) 2012, էջ 28-33
|
Համայնքային ծառայության մրցութային հանձնաժողովների կազմավորման ու գործունեության կազմակերպման հիմնախնդիրները
2012 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5 (143) 2012, էջ 56-60
|
Համայնքային ծառայության պաշտոնների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, #2, 2012, էջ 71-80
Քաղաքացիությունը որպես համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման
2012 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, 2012թ., 136.6, էջ 53-65
Կառավարության և Նախագահի փոխհարաբերությունները բարեփոխված Սահմանադրության համատեքստում
2008 | Article
Քաղաքագիտություն: Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, -Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008թ., էջ 187-199