Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Մոռացված լինելու իրավունքը և մեդիան
2022 | Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Երևան, 2022, N1 (7), 43-51 էջ
|
Media law
2021 | Book
Textbook, Yerevan, 2021, 210 pages
Հայոց լեզվի դասավանդումը՝ մեդիագրագիտության զարգացման հաստատութային հարթակ
2021 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 2 (74), էջ 232-249
Мифологема дороги в армянских медиатекстах
2021 | Article
Гуманитарный вектор, 2021, N 16.1, c. 145-151
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Դատական իշխանություն-մեդիա փոխառնչությունները հետհեղափոխական Հայաստանում
2020 | Article
«Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 80-87
|
Marianna Hakobyan
Նախընտրական հեռուստաբանավեճը որպես քաղաքական լրատվության աղբյուր
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 92-101
|
Ստեղծագործական արդյունավետությունը լսարանում (համագործակցային ակտիվ ուսուցման համատեքստում)
2020 | Article
«Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 122-132
New Tools And Techniques of Public Relations: Dynamic Development in Armenia
2020 | Article
ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերական, 2020, թիվ 1, էջ 35-41
Ա. Ավետիսյան , Ն. Թառփոշյան
Սոցիալական մեդիան փոխել է հանրային կապերի (PR) բովանդակությունը
2020 | Article
«Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 99-109