Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Marianna Hakobyan
Նախընտրական հեռուստաբանավեճը որպես քաղաքական լրատվության աղբյուր
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 92-101
|
Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении
2019 | Thesis
Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499
Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”)
2019 | Thesis
Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48
|
Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11
|
Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ)
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ
Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ*
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258
|
Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին
2018 | Article
Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161
|
Աստղիկ Ավետիսյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդի առանձնահատկությունները՝ ընտրազանգվածի ուշադրությունը հրավիրելու համատեքստում
2018 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2018, 1, էջ 301֊310
|
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ