Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Սոցիալական PR. բարեգործական ծրագրերն՝ իբրև ուշադրություն հրավիրելու տեխնոլոգիա
2016 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք, 2016, 1, 230-238 էջ
|
Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում
2016 | Article
Դպրատուն. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1/4/, 47-58 էջ
|
Սփյուռքահայ լրատվամիջոցները ՀՀ աշխարհաքաղաքական ընտրության կողմնորոշիչներում
2016 | Article
«21-րդ դար», 2016 թ., 2 (66), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 110-118, www.noravank.am
Եվրոպական և եվրասիական գլոբալ ինտեգրացիոն նախագծերի տեղեկատվական ապահովումը
2016 | Article
«Լրաբեր Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի. սերիա՝ հումանիտար և հասարակական գիտություններ», 2016 թ., 1 (22), Երևան, ՀՌՀ հրատարակչություն, էջ 107-114, science.rau.am
Եվրաինտեգրման ընկալումները հայաստանյան մամուլում
2016 | Article
«ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու. Հասարակական գիտություններ», 2016 թ., 1.6 (16), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 169-174, ysu.am/files
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան
Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Սաթենիկ Գրիգորյան
Գովազդի ձեվավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանյան հեռուստաշուկայում
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016թ․, #4, 230-235 էջ, Հայաստան
|
Վահան Տերյանի անհայտ նախաձեռնությունը. հայ որբերի հուշերը
2016 | Book
Բնագրեր, մենագրություն, Երևան, 2016, «Անտարես», 376 էջ
Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ
2016 | Article
Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183