Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Shushan Doydoyan , Samvel Martirosyan
Fact checking tools for journalists
2019 | Book
А guidebook for journalists, Yerevan, 2019
Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ)
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ
Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ*
2018 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258
|
Ռադիոյի ձևավորումը Առաջին հանրապետության տարիներին
2018 | Article
Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին: 2018, էջ 148-161
|
Աստղիկ Ավետիսյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդի առանձնահատկությունները՝ ընտրազանգվածի ուշադրությունը հրավիրելու համատեքստում
2018 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2018, 1, էջ 301֊310
|
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Ռազմական լրագրություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ՊՆ աշխատակազմ: 2018թ․, 188 էջ
Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения
2018 | Thesis
Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111
Д. В. Петросян , Е. К. Рева
Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики
2018 | Thesis
Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524
|
Մուշեղ Հովսեփյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր
2018 | Article
Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242
|