Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Հայաստանի հանրային ռադիո. ձևավորումն ու զարգացումը (ուրվագծեր 90-ամյա հոբելյանի առիթով)
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 167-177
|
Ղարաբաղյան շարժման առաջին արձագանքները խորհրդային համամիութենական մամուլում
2018 | Article
Ստրատեգ: 2018, 1 (1), էջ 141-164
|
Հայոց համալսարանի քաղաքակրթական արժեւորման խնդիրները Հայաստանի առաջին Հանրապետության մամուլում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 57-62
|
Հեռուստատեսային լրատվությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 80-93
|
Քառօրյա պատերազմ. Մեդիաարձագանքներ
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 103-110
|
Հին և նոր միֆերի պայքարը 1990-ականների առաջին կեսի հայաստանյան մամուլում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 204-213
|
Կարապետյան Մ․ Մ․
Հասարակական հաստատություններ և մեդիա․ հիմնախնդիրներ
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1, էջ 16-40
|
Հեղինակային իրավունքի հարցերը հայկական առցանց մեդիայում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 61-68
|
Վիրուսային գովազդ. Հանրույթի ուշադրությանն արժանանալու հնարք
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 145-152
|
Ալագուլյան Ք. Ա.
Ապրիլյան պատերազմի լուսաբանումը ՀՀ լրատվամիջոցներում. Իրավական և էթիկական խնդիրներ
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 111-135
|