Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Քաղաքական զարգացման գործընթացները և ԶԼՄ-ը ՀՀ-ում
2001 | Book
Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ. 3.2 մամուլ
Քրիստոնեությունը տոն միայն այս տարի, իսկ ճշմարիտ հավատ` հավերժ
2001 | Article
«Վարկանիշ» ամսագիր N3, նոյեմբեր, հասարակության կրոնական մոտեցումների ուսումնասիրությութուն 1700-ամյա
2001թ
ԶԼՄ-ի ներքին միջավայր և ստեղծագործական մենեջմենթ
2001 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Բ, Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2001, 49-59 էջեր
Ռադիոժուռնալիստիկայի հիմունքներ (ծրագիր)
2001 | Article
Ուսումնական ծրագրեր՚, Երևանի մամուլի ակումբ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2002, 6 էջ, 50-56
Հայաստանի հանրային ռադիոյի ժամանակակից փուլը
2001 | Article
«ՙԺուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001 թ., 10 էջ, 66-75
Արտակարգ իրավիճակների դասակարգումը
2001 | Article
«Ժուռնալիստիկա» (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Բ., Երևան, 2001թ., 9 էջ, 41-49
Երաժշտական հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2001 | Article
«TV&R» հանդես, N 1-2, Երևան, 2001 թ., 2 էջ, 6-7
Մանկապատանեկան հաղորդումների հիմնադրումը հանրապետական ռադիոյում
2001 | Article
«TV&R» հանդես, N 3-4, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 7-8
ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը սկսեց իրգ•ործունեությունը
2001 | Article
«Վարկանիշ» ամսագիր, N 1, Երևան, 2001թ., 2 էջ, 10-11
Սփյուռքի համար տրվող հաղորդումների հիմնադրումը Հայաստանի հանրապետական ռադիոյում
2001 | Article
«Էջմիածին» հանդես, N 12, Էջմիածին, 2001թ., 6 էջ, 5-6
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am