Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Առողջապահական համակրգի մատչելիությունը
2000 | Article
«Վարկանիշ» N 6,հոկտոմբեր, առողջապահական ծառայությունների ուսումնասիրությունը մասնավոր և պետական սեկտորներում,2000թ
Կրթական համակարգն այսօր
2000 | Article
«Վարկանիշ» N 6,հոկտոմբեր,2000թ
Երբ գալիս է սեպտեմբերը
2000 | Article
«Վարկանիշ» N 7,սեպտեմբեր 2000թ
Զանգվածային լրատվության միջոցների դերը և նշանակությունը
2000 | Article
«Հեռուստատեսության գործառույթները», Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատ., 2000, էջ 32-35
Մշակույթ և կրթություն. հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարներ
2000 | Article
Գարուն, № 11, 2000, էջ 36-37
«Հայրենիք» ամսագրի ստեղծման պատմությունից
1999 | Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., էջ 102-121
Խոսքի ազատությունը որպես սահմանադրական իրավունք
1999 | Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության եւ պրակտիկայի հարցեր, պրակ Ա, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., 20-34 էջեր
Դեկաբրիստների «Պոլյարնայա զվեզդա» հանդեսը
1999 | Article
Ժուռնալիստիկա, Պրակ Ա, 1999, էջ 196-203
Մշակը և Արևելքը
1997 | Article
«Իրան-նամե» հանդես, 1997, նո.1, 1 մամուլ
Բ. Իշխանյանը հրապարակախոս
1997 | Article
«Գարուն» հանդես, 1997, նո. 9, 1 մամուլ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am