Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Քառօրյա պատերազմ. Մեդիաարձագանքներ
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 103-110
|
Հին և նոր միֆերի պայքարը 1990-ականների առաջին կեսի հայաստանյան մամուլում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 204-213
|
Կարապետյան Մ․ Մ․
Հասարակական հաստատություններ և մեդիա․ հիմնախնդիրներ
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1, էջ 16-40
|
Հեղինակային իրավունքի հարցերը հայկական առցանց մեդիայում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 61-68
|
Վիրուսային գովազդ. Հանրույթի ուշադրությանն արժանանալու հնարք
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 145-152
|
Ալագուլյան Ք. Ա.
Ապրիլյան պատերազմի լուսաբանումը ՀՀ լրատվամիջոցներում. Իրավական և էթիկական խնդիրներ
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 111-135
|
Համացանցային լրատվական կայքերի ձևավորումը Հայաստանում
2018 | Article
Ժուռնալիստկա և հաղորդակցություն, Տեսության և պատմության հարցեր, խմբագրական խորհրդի նախագահ` Պետրոսյան Դ. Վ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 51-60
|
Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային կապերի (PR) ոլորտի ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 43-52
|
Ներքին երկխոսության արժեբանական շերտերը հայկական մեդիատեքստերում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-77
|
Համացանցային ԶԼՄ-ի էթիկական կարգավորման առանձնահատկությունները
2018 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2018, 1-2, էջ 51-56
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am