Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ)
2012 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114
Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:
Geschichte des Berg-Karabach von 1917 bis 1923
2012 | Article
YSU, 2012, www.karabakhcenter.com
Die Geschichte von Arzach bis 1917
2012 | Article
www.karabakhcenter.com
Համացանցային տեղեկատվական պաշարները լրագրողի մասնագիտական գործունեության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 181-193
|
Հեռուստաեթերի արդի հիմնահարցերից մինչև մեդիակրթություն
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևանի համալս.հրատ., Երևան, 2012, էջ 109 - 112
Ռադիոն Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 6 էջ, 778 - 783
Հեռուստատեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 4 էջ, 783 - 786
Մայրենիի պահպանման և մատուցման առանձնահատկությունները ՀՀ հեռուստաեթերում
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, 2012, 5 էջ, 99 - 104
Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները
2012 | Book
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am