Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Հայոց ցեղասպանությունը, Սփյուռքի հեռուստատեսությունը և ռադիոն, առկա խնդիրներ
2013 | Article
Հայոց ցեղասպանության 100 - րդ տարելիցին ընդառաջ, Լրագրողների համահայկական 6 - րդ համաժողովի նյութեր, ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, Երևան, 2013, էջ 188 - 190
Հետաքննական լրագրությունը սոցիալական մեդիայի դարաշրջանում
2013 | Article
«Լավագույնը ցանցում» առցանց լրագրողի ուղեցույց, «Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ, «Ասողիկ» հրատարկչություն, Եր. 2013, էջ 51 - 61
Լրագրողի վարքագիծը սոցցանցերում
2013 | Article
«Լավագույնը ցանցում» առցանց լրագրողի ուղեցույց, «Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ, «Ասողիկ» հրատարկչություն, Եր. 2013, էջ 72 - 83
ԼՂ - ի հակամարտության լուսաբանումը հայաստանյան մամուլում Հայ - ադրբեջանական պատերազմի առաջին փուլում (1991 - 1992 թթ.)
2013 | Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու) Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013 թ., էջ 1 - 8
Հայաստանի անվտանգությունը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական գործընթացների համատեքստում
2013 | Article
(Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), կազմող` Աղաբաբյան Ա., 2013 թ., Երևան, 188 էջ
|
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2013 | Book
Ուսումնական ուղեցույց, Եր. «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների ասոցացիա» հրատ., 2013, 100 էջ (խմբագիր Մարտիրոսյան Ն. Ն.)
|
«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ)
2012 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114
Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:
Geschichte des Berg-Karabach von 1917 bis 1923
2012 | Article
YSU, 2012, www.karabakhcenter.com
Die Geschichte von Arzach bis 1917
2012 | Article
www.karabakhcenter.com
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am