Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Վահան Տերյանի նամակները` Պողոս Մակինցյանի արխիվում
2014 | Article
Ակունք, Երևան, 2014, էջ 151-167
Անհայտ մի էջ` Վահան Տերյանի կյանքից
2014 | Article
Լրաբեր, Մաս 3, Երևան, 2014, էջ 810-816
Վահան Տերյանը` Առաջին համաշխարհայինի մասին. «Նամակներ հյուսիսից»
2014 | Article
Լրաբեր, Մաս 3, Երևան, 2014, էջ 797-803
Լրատվադաշտի և խոսքի ազատության ընկալումների փոփոխությունները հետխորհդային տարածքում 1991-2011 թթ.,
2013 | Article
«Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու. հատոր 3-րդ», 2013 թ., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 301-304
ysu.am/files
Սոցիալական խնդիրների լրագրության կարևորությունը Հակաստանի մեդիադաշտի զարգացման համար
2013 | Article
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնական ուղեցույց, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2013, էջ 4-10
Վերակառուցումը և հին միֆի կործանման լուսաբանումը հայ մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 131 - 136
|
Միֆաստեղծումը հայաստանյան մամուլի էջերում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Հայ գրատպության 500 - ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 3, հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 324 - 329
|
Գեղարվեստական ժամանակը հեղինակի մեջ և նրանից դուրս (Համաստեղ)
2013 | Article
«Պատմության հարցեր», տարեգիրք, «Զանգակ - 97» հրատ., Երևան, 2013, էջ 162 - 171
Հայոց ցեղասպանությունը, Սփյուռքի հեռուստատեսությունը և ռադիոն, առկա խնդիրներ
2013 | Article
Հայոց ցեղասպանության 100 - րդ տարելիցին ընդառաջ, Լրագրողների համահայկական 6 - րդ համաժողովի նյութեր, ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն, Երևան, 2013, էջ 188 - 190
Հետաքննական լրագրությունը սոցիալական մեդիայի դարաշրջանում
2013 | Article
«Լավագույնը ցանցում» առցանց լրագրողի ուղեցույց, «Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ, «Ասողիկ» հրատարկչություն, Եր. 2013, էջ 51 - 61
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am