Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Մեկնաբանությունների տիրույթը նոր մեդիայում
2012 | Article
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. Էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 2012, էջ 54 - 56
Հակառակ հեռանկարի սկզբունքը ժամանակակից էսսեիստիկայում /Մ. Գալշոյան և Վ. Աստաֆև/
2012 | Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 137 - 142
|
Սփյուռքում հեռարձակվող հեռուստաընկերությունների ծրագրային քաղաքականությունը
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 113 - 117
Գրագողության դրսեւորումները հայաստանյան Ինտերնետ միջավայրում
2012 | Article
Նոր եւ այլընտրանքային մեդիա. Էթիկական եւ իրավական խնդիրներ, հրատ.՝ Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների ասոցիացիա, «Հայկարլի» տպարան, Եր. 2012, էջ 39 - 44
|
Հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասի արժեհամակարգի ձևավորման վրա
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 127 - 133
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների օրենսդրական կարգավորումը Հայաստանում
2012 | Article
«Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 149 - 152
|
Համացանցի իրավական կարգավորման հայկական և միջազգային փորձը
2012 | Article
«Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ», ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2012, էջ 44 - 49
|
Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում
2012 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ., 107 էջ
|
Личность писателя и время (к публицистике Валентина Распутина)
2012 | Article
„Перспективы возрождения и модернизации России-от Н. А. Добролюбова до наших дней” Сборник докладов Международной научной конференции ,,XXXVI Добролюбовские чтения,, Нижний Новгород, Изд. Гладкова, 2012, стр. 195 - 199
Մամուլ եւ քաղաքականություն
2012 | Book
Դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր. 2012, 64 էջ
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am