Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Հակահայկական կարծրատիպերի բացահայտումը Զորի Բալայանի հրապարակախոսությունում
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 83 - 88
Ղարաբաղյան շարժում. իրականության հատվածային պատկերների անդրադարձը ժամանակի մամուլում
2012 | Article
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ «Ժուռնալիստիկա» Պրակ ԺԲ, Երևան 2012 թ., էջ 158 - 168
|
Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան
2012 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան 2012, էջ 201 - 204
|
Արժեքներ էկրանից
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012,
էջ 104 - 108
|
Գործուն հայացք ազգային խնդիրներին կամ հրապարակախոսություն հանուն ազգային շահի
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012,
էջ 15 - 22
|
Ապրած և չապրած տարիների կենսագիրը
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, էջ 10-14
Մասնագիտական էթիկայի և օրենսդրության դասավանդումը ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում
2012 | Article
Տպագիր մամուլի արդիականացման նոր չափանիշները համացանցում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 67-76
|
Հայ մանկավարժական մամուլ
2011 | Book
Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ
Պատերազմի թեման Քյոփենի ստեղծագործություններում
2011 | Manual
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2011, 33-37 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am