Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Համացանցային տեղեկատվական պաշարները լրագրողի մասնագիտական գործունեության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 181-193
|
Հեռուստաեթերի արդի հիմնահարցերից մինչև մեդիակրթություն
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևանի համալս.հրատ., Երևան, 2012, էջ 109 - 112
Ռադիոն Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 6 էջ, 778 - 783
Հեռուստատեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստան» հանրագիտարան, Երևան, 2012, 4 էջ, 783 - 786
Մայրենիի պահպանման և մատուցման առանձնահատկությունները ՀՀ հեռուստաեթերում
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, 2012, 5 էջ, 99 - 104
Բանակ-հասարակություն հարաբերությունների իրավական և էթիկական առանձնահատկությունները
2012 | Book
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, երևան, 2012, 5 էջ, 18 - 22
Մեկնաբանությունների տիրույթը նոր մեդիայում
2012 | Article
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. Էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 2012, էջ 54 - 56
Հակառակ հեռանկարի սկզբունքը ժամանակակից էսսեիստիկայում /Մ. Գալշոյան և Վ. Աստաֆև/
2012 | Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 137 - 142
|
Սփյուռքում հեռարձակվող հեռուստաընկերությունների ծրագրային քաղաքականությունը
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 113 - 117
Գրագողության դրսեւորումները հայաստանյան Ինտերնետ միջավայրում
2012 | Article
Նոր եւ այլընտրանքային մեդիա. Էթիկական եւ իրավական խնդիրներ, հրատ.՝ Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների ասոցիացիա, «Հայկարլի» տպարան, Եր. 2012, էջ 39 - 44
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Naghash Martirosyan

Dean's office: (+374 60) 71-05-67,
(+374 60) 71-05-68,
(inner line 55-67, 55-68),
jourfac@ysu.am