Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Վահան Տերյանի քաղաքական գործնեության չուսումնասիրված էջերից
2013 | Article
Ակունք, Երևան, 2013, էջ 55-64
Վ. Տերյանի անհայտ ու անտիպ հոդվածները
2013 | Article
Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2013, էջ 298-309
Մտավորականի դերի տերյանական ընկալումը «Մեր պարտքը» հոդվածում
2013 | Article
Լրաբեր, Մաս 3, Երևան, 2013, էջ 928-936
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2013 | Book
Ուսումնական ուղեցույց, Եր. «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների ասոցացիա» հրատ., 2013, 100 էջ (խմբագիր Մարտիրոսյան Ն. Ն.)
|
«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ)
2012 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114
Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:
Geschichte des Berg-Karabach von 1917 bis 1923
2012 | Article
YSU, 2012, www.karabakhcenter.com
Die Geschichte von Arzach bis 1917
2012 | Article
www.karabakhcenter.com
Համացանցային տեղեկատվական պաշարները լրագրողի մասնագիտական գործունեության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 181-193
|
Հեռուստաեթերի արդի հիմնահարցերից մինչև մեդիակրթություն
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևանի համալս.հրատ., Երևան, 2012, էջ 109 - 112