Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Davit H. Alaverdyan

Associate Professor | Chair of Communication and New Media
Education
1991 - 1996 - Yerevan State University, Department of Journalism
2006 - 2010 Armenian-Russian Slavonic University, PhD program

Academic degree
2011 - PhD in media science
2016 - Associate Professor

Work experience
1991 - 1992 RA National Television, editor
1992 - 1993 "Bravo" weekly, editor-in-chief
1993 - 1995 Maximum weekly, editor-in-chief
1995 - 1996 "Lragir" daily, editor
1996 Biayni TV, editor
1996 - 1998 Department of Information and propaganda, RA Ministry of Defense, editor
From 1998 to present - Mediamax Media Company, founder, editor-in-chief
2003 - 2008 Armenian-Russian Slavonic University, lecturer, Faculty of Journalism
From 2003 to present - MediaBrand Impex Company, co-founder and deputy director
2005 - 2017 Lecturer, Chair of Radio and Television Journalism, YSU, Faculty of Journalism
From 2017 to present - YSU, Faculty of Journalism, Associate Professor, Chair of New Media and Communication
2006 - 2007 Freedom of Information Center, expert
2006 - 2010 Prestige Magazine, editor-in-chief
From 2007 to present - NATO Information Center to Armenia, deputy director

Courses
Information Security and Media Convergention
International Organizations and Journalism
Media coverage of emergencies

Scope of scientific interests
Information security, social networks

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2004 to present - Chairman of the Armenian Online Media and Journalists Association

Professional training
2001 Media Management Curriculum (USA)
2002 Investigative Journalism Course at the Center for European Journalism (Netherlands)
2003 Training program for foreign journalists (Japan)
2004 Training of Journalism Teachers (Georgia)
2005 Press tour to European institutions (Belgium)
2006 Media Role Program (UK)
2007 Training course for journalists and press secretaries (Lithuania)
2008 Press tour to Pristina (Kosovo)
2008 Press tour to the OSCE Ministerial (Finland)
2009 Eastern European Journalism Training (Czech Republic)
2009 OSCE Conference on Journalism Teaching (Georgia)
2010 Press tour to PACE (France)
2010 Annual Meeting of NATO Information Center Heads (Belgium)
2011 OSCE Conference on Journalism (Lithuania)

Awards and prizes
2019 - YSU diploma

E-mail address
davit.alaverdyan@ysu.am

Ռազմական լրագրություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ՊՆ աշխատակազմ: 2018թ․, 188 էջ
Սևանա լճի էկոհամակարգի հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 31-38
Տեղեկատվական պատերազմներ
2014 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 39 էջ
|
Հայ - ադրբեջանական կիբեռպատերազմը որպես տեղեկատվական հակամարտության կարևոր բաղկացուցիչ
2014 | Article
Գիտաժողովի նյութեր, «Հանրային հաղորդակցություն, արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները, Հայաստան 2013», «Էդիթ Պրինտ» Երևան 2014, էջ 113 - 118
|
Սոցիալական խնդիրների լրագրության կարևորությունը Հակաստանի մեդիադաշտի զարգացման համար
2013 | Article
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնական ուղեցույց, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2013, էջ 4-10
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2013 | Book
Ուսումնական ուղեցույց, Եր. «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների ասոցացիա» հրատ., 2013, 100 էջ (խմբագիր Մարտիրոսյան Ն. Ն.)
|
Մեկնաբանությունների տիրույթը նոր մեդիայում
2012 | Article
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. Էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 2012, էջ 54 - 56
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմի նոր շեշտադրումները
2010 | Article
ՀՌՀ Չորրորդ տարեկան գիտաժողով, Գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 1, Ե., ՀՌՀ հրատ., 2010, էջ 379-384
Համացանցային հեռուստահեռարձակման հնարավորությունների օգտագործումը տեղեկատվական պատերազմներում
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ի, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 132-138
Հայ-ադրբեջանական կիբեր-պատերազմներ
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ժ, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 76-80
Լրագրողները լրագրողների համար
2007 | Book
Բրիտանական Խորհրդի հրատարակչություն, Ե., 2007, 104 էջ
Լրատվական գործակալության դերը տեղեկատվական պատերազմում
2006 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Է, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 51-56
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի այլախոհները
2001 | Article
Հայաստան, «Կարտա» հրատարակչություն, Լեհաստան, 2001