Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Davit H. Alaverdyan

Associate Professor | Chair of Communication and New Media
Education
1991 - 1996: Yerevan State University, Department of Journalism
2006 - 2010: Russian- Armenian Slavonic University, applicant

Scientific degree
Candidate of Philological Sciences (2011)
Topic of the thesis - "Information Wars: the Armenian Practice of Reporting"

Work experience
1991 - 1992: National TV of the Republic of Armenia, Editor
1992 - 1993: "Bravo" weekly, Editor-in-Chief
1993 - 1995: "Maximum" weekly, Editor-in-Chief
1995 - 1996: "Lragir" daily, Editor
1996: "Biayni" TV company, Editor
1996 - 1998: Division of Media and Propaganda of the Defense Ministry of Armenia, Editor
1998 - 2010: "Hrachya Acharyan" University of Yerevan, lecturer of the Department of Journalism
1998 up to now - "Mediamax" Media Company, Founder and Editor-in-Chief
2003 - 2008: Russian-Armenian Slavonic University, lecturer of the Department of Journalism
2003 up to now - "MediaBrand Impex" company, cCo-founder and Deputy Director
2005 up to now - lecturer at the Chair of the YSU Department of Radio and Television Journalism
2006 - 2007: Freedom of Information Center, expert
2006 - 2010: "Prestige" magazine, Editor-in-Chief
2007 up to now - Information Center on NATO in Armenia, Deputy Director

Courses conducted
Information Wars, Information and Communication Technologies and Journalism, Journalism Practice Skills

Scope of scientific interests
Information wars, cyber-wars, online journalism, multimedia journalism, foreign journalism, new media, blogs, social networks

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
2004 up to now - Association of the Armenian Online Media and Journalists, President

Professional trainings
May 2001 - 3-month media management program (USA)
June 2002 - 1-week course of investigative journalism at the European Journalism Center (Netherlands)
May 2003 - 2-week program for re-training of foreign journalists (Japan)
May 2004 - Advanced training course for journalism lecturers (Georgia)
November 2005 - European Structures press tour (Belgium)
July 2006 - 2-week program on advancing the role of media (Great Britain)
September 2007 - 1-week retraining course for journalists and press secretaries (Lithuania)
September 2008 - Pristina press tour (Kosovo)
December 2008 - OSCE Summit press tour (Finland)
June 2009 - 1-week retraining course for journalism lecturers of the Easter Europe (Czech Republic)
November 2009 - OSCE conference on teaching journalism (Georgia)
April 2010 - PACE press tour (France)
November 2010 - Annual congress of the Information Centers on NATO (Belgium)
June 2011 - OSCE conference on violence against journalists (Lithuania)

Ռազմական լրագրություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ՊՆ աշխատակազմ: 2018թ․, 188 էջ
Սևանա լճի էկոհամակարգի հիմնախնդիրների լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 31-38
Տեղեկատվական պատերազմներ
2014 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 39 էջ
|
Հայ - ադրբեջանական կիբեռպատերազմը որպես տեղեկատվական հակամարտության կարևոր բաղկացուցիչ
2014 | Article
Գիտաժողովի նյութեր, «Հանրային հաղորդակցություն, արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները, Հայաստան 2013», «Էդիթ Պրինտ» Երևան 2014, էջ 113 - 118
|
Սոցիալական խնդիրների լրագրության կարևորությունը Հակաստանի մեդիադաշտի զարգացման համար
2013 | Article
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնական ուղեցույց, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2013, էջ 4-10
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2013 | Book
Ուսումնական ուղեցույց, Եր. «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների ասոցացիա» հրատ., 2013, 100 էջ (խմբագիր Մարտիրոսյան Ն. Ն.)
|
Մեկնաբանությունների տիրույթը նոր մեդիայում
2012 | Article
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. Էթիկական և իրավական խնդիրներ, ուսումնական ուղեցույց, միջազգային միջբուհական գիտաժողով, Երևան, 2012, էջ 54 - 56
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Հայ-թուրքական տեղեկատվական պատերազմի նոր շեշտադրումները
2010 | Article
ՀՌՀ Չորրորդ տարեկան գիտաժողով, Գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 1, Ե., ՀՌՀ հրատ., 2010, էջ 379-384
Համացանցային հեռուստահեռարձակման հնարավորությունների օգտագործումը տեղեկատվական պատերազմներում
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ի, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 132-138
Հայ-ադրբեջանական կիբեր-պատերազմներ
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Ժ, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 76-80
Լրագրողները լրագրողների համար
2007 | Book
Բրիտանական Խորհրդի հրատարակչություն, Ե., 2007, 104 էջ
Լրատվական գործակալության դերը տեղեկատվական պատերազմում
2006 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ Է, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 51-56
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի այլախոհները
2001 | Article
Հայաստան, «Կարտա» հրատարակչություն, Լեհաստան, 2001