Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Hasmik A. Maysuryan

Associate Professor | Chair of Printed and Broadcast Media

ՀՀ ջրային ավազանի խնդիրները և դրանց լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, , էջ 48-53
ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա /դասախոսություններ/
2014 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 52 էջ
Պատերազմի թեման Քյոփենի ստեղծագործություններում
2011 | Manual
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2011, 33-37 էջ
Անցյալի «հաղթահարման» թեման Քյոփենի «Մահը Հռոմում» վեպում
2010 | Article
Գարուն (գրական գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական անկախ ամսագիր) Երևան 2010, հիմնադիր-հրատարակիչ «Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ, 93-95 էջ
Էքսպրեսիոնիզմի ազդեցությունը Քյոփենի «Մահը Հռոմում» ստեղծագործության վրա
2010 | Article
Համատեքստ - 2009 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2010, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,97 էջ
Քյոփենի քննադատական հայացքները
2008 | Article
Համատեքստ-2007 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2008, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,135 էջ
Պատմության դասերի խնդիրը Վոլգանագ Քյոփենի «Ջերմոցը» վեպում
2006 | Article
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 50-57 էջ
Վոլֆգանգ Քյոփենի վաղ շրջանի ստեղծագործությունը
2006 | Article
Համատեքստ-2005 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2006, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 192-197 էջ