Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Vahram G. Mirakyan

Assistant | Chair of Printed and Broadcast Media

Բանակի վերաբերյալ սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման որոշ դրսևորումները հայկական մամուլում
2013 | Article
«Հայաստանի անվտանգությունը տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական գործընթացների համատեքստում» (գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Երևան,
2013 թ., էջ 77 - 98
Ագրեսիվ հեռուստատեսության հետևանքները
2012 | Book
«Միտք» վերլուծական կենտրոն, մենագրություն, Երևան 2012 թ. 92 էջ
|
Հայաստանն օտար և տեղական ռադիոազդեցության համատեքստում
2012 | Article
«21-րդ ԴԱՐ», թիվ 3 (43), 2012 թ., էջ 101 - 111
|
Հայկական հեռուստեթերի որոշ դրսևորումներ՝ ագրեսիվ սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման խնդրի համապատկերում
2012 | Article
«Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր)», պրակ ԺԲ, Երևան 2012 թ.
Սոցիալական դիրքորոշումների դերը հանրային կյանքում և քարոզչության համար
2011 | Article
«21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4 (38), 2011թ., էջ 76 - 95
|
Ագրեսիվ սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումը լրատվամիջոցներով
2011 | Article
«21-րդ ԴԱՐ», թիվ 5 (39), 2011 թ., էջ 79 - 105
|
Լրատվամիջացների ազդեցության հնարավորությունները
2010 | Book
Մենագրություն, Երևան 2010 թ.
Տպագիր նյութերում օգտագործվող մանիպուլացիոն ազդեցության հնարքները
2009 | Article
«21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4 (26), 2009 թ., էջ 95 - 108