Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Z. Sargsyan

Lecturer | Chair of Communication and New Media

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Հին և նոր միֆերի պայքարը 1990-ականների առաջին կեսի հայաստանյան մամուլում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 204-213
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ
2014 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 88
|
Ինքնաճանաչողության միֆական միջավայրի ստեղծումը 1990 - ականների սկզբի մամուլում
2014 | Article
Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, թիվ 1 (25), էջ 205 - 217
|
Նոր միֆերի ստեղծումը հայաստանյան մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2014 | Book
Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014, 59 էջ
Վերակառուցումը և հին միֆի կործանման լուսաբանումը հայ մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 131 - 136
|
Միֆաստեղծումը հայաստանյան մամուլի էջերում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Հայ գրատպության 500 - ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 3, հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 324 - 329
|
Հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասի արժեհամակարգի ձևավորման վրա
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 127 - 133
|
Հակահայկական կարծրատիպերի բացահայտումը Զորի Բալայանի հրապարակախոսությունում
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 83 - 88
Գլոբալ տեղեկատվամիջոցներ (դասընթացի ծրագիր)
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 214 - 218
Ջրի արքետիպը ազգային գիտակցության կառույցում
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 149 - 155
Ինչպե՞ս, ինչո՞ւ և ե՞րբ առաջացավ մեդիահոգեբանությունը
2009 | Article
«Գարուն» գրական - գեղարվեստական, հասարակական - քաղաքական անկախ ամսագիր, Երևան, 2009, էջ 9 - 11