Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Zaruhi J. Sargsyan

Assistant | Chair of Communication and New Media
Education
2001-2005 Yerevan State University, faculty of journalism, bachelor’s degree of journalism
2005-2007 Yerevan State University, faculty of journalism, master’s degree of journalism
2005-2006 Armenian School of Journalism, International Center for Journalists

Academic Degree
2014- Doctor of Philology
The theme of the dissertation- “The Creation of Myths in Contemporary Armenian Press /1988-1995/”

Professional Experience
2010- Researcher of Yerevan State University, Faculty of Journalism
2010- till now Lecturer at the Faculty of Journalism Chair of Communication and New Media

Academic Courses
“Global Media”, “Media Effects Theories”, “Mass Communication, Media and Culture”, “Media Research Methods”, “Communication and Information Technologies”,

Scale of Professional Interests
Media and communication, global media, modern Armenian press, press and myth creation, media effects, soap operas

Participation in Grant Projects
2011-2013- “The Transformations of Armenian Teenager’s Value system under the Impact of Electronic Media”, sponsored by The State Science Committee
2012-“The Influence of Armenian Soap Operas /TV Serials/ on the Formation of the Social Attitudes of Teenagers”, sponsored by CRRC Armenia

Professional Trainings
07.10.- 11.10.2021 Bonn, Germany-Yerevan, Armenia, DW Akademie “Professional Development Program for Lecturers of Journalistic Faculties in Armenia”

Languages
Armenian, English, Russian

E-mail
zsargsyan@ysu.am

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Հին և նոր միֆերի պայքարը 1990-ականների առաջին կեսի հայաստանյան մամուլում
2018 | Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 204-213
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ
2014 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 88
|
Ինքնաճանաչողության միֆական միջավայրի ստեղծումը 1990 - ականների սկզբի մամուլում
2014 | Article
Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, թիվ 1 (25), էջ 205 - 217
|
Նոր միֆերի ստեղծումը հայաստանյան մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2014 | Book
Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014, 59 էջ
Վերակառուցումը և հին միֆի կործանման լուսաբանումը հայ մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 131 - 136
|
Միֆաստեղծումը հայաստանյան մամուլի էջերում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Հայ գրատպության 500 - ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 3, հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 324 - 329
|
Հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասի արժեհամակարգի ձևավորման վրա
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 127 - 133
|
Հակահայկական կարծրատիպերի բացահայտումը Զորի Բալայանի հրապարակախոսությունում
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 83 - 88
Գլոբալ տեղեկատվամիջոցներ (դասընթացի ծրագիր)
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 214 - 218
Ջրի արքետիպը ազգային գիտակցության կառույցում
2010 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 149 - 155
Ինչպե՞ս, ինչո՞ւ և ե՞րբ առաջացավ մեդիահոգեբանությունը
2009 | Article
«Գարուն» գրական - գեղարվեստական, հասարակական - քաղաքական անկախ ամսագիր, Երևան, 2009, էջ 9 - 11