Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>

Bachelor's Programmes:

Jurisprudence


Master's Programmes:

Business Law and International Arbitration
Procedural law and Advocacy
Human Rights and Constitutional Justice
Criminal Justice and Advocacy
Complex (theory-practical) Legal Studies
Entrant
Latest Publications
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ. Խնդրի լուծու՞մ, թե՞ նոր խնդիրներ
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-10 էջեր
|
Արփինե Սարգսյան
Դատական վերահսկողության մի քանի հարցեր պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 72-80 էջեր
|
Սևակ Պողոսյան
Հանցագործության օժանդակողի հասկացությունը, օժանդակության տեսակները
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 68-71 էջեր
|
Արսեն Մարտիրոսյան
Դատախազական խմբի կողմից մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացման և դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 61-67 էջեր
|
Գևորգ Վիրաբյան
Կանխավարկածը որպես փիլիսոփայական-իմացաբանական միջոց
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 52-60 էջեր
|