Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Իրավական կանխավարկածի էության շուրջ
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 4-11
|
Իրավաբանական կոնվերգենցիայի արդի միտումները (տեսաիրավական վերլուծություն)
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 12-19
|
Նորայր Ավագյան
Վարչական իրավունքի և վարչական վարույթը կարգավորող իրավունքի հարաբերակցությունը
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 20-29
|
Քրիստինե Ալեքսանյան
Վարչարարության համաչափության գնահատման արդի հիմնահարցերը վարչական բողոքարկման և դատական վերանայման համատեքստում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 30-40
|
Լիլիթ Երեմյան, Տարոն Սիմոնյան
Հանրային կարգի վերապահումը որպես արբիտրաժի վճռի ճանաչումն ու կատարումը բացառող հիմք ՀՀ իրավական համակարգում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 41-57
|
Հատուկ կարծիքի ինստիտուտը քաղաքացիական և վարչական արդարադատությունում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 58-63
|
Հայարփի Զարգարյան
Դատարանների կողմից երեխայի լավագույն շահերի ապահովման սկզբունքի իրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 64-80
|
Միքայել Մելքումյան
«Վնաս» հասկացության որոշ արդի հիմնահարցեր
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 81-89
|
Մարիամ Այվազյան
«Կատարում» և «Կատարող» հասկացությունները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 90-103
|
Մարտին Խաչիկյան
Բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման որոշ հիմնահարցեր
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 104-112
|