Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Օրինականության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 62-69
|
Հաշտության համաձայնության տեսակները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 70-75
|
Արտակ Ղազարյան
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի ներդրվող մոդելի հիմնախնդիրների մասին
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 76-85
|
Սևակ Պողոսյան
Հանցագործության կազմակերպիչի հասկացության և պատասխանատվության հիմնախնդիրները
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 86-89
|
Նելլի Հարությունյան
Փաստաբանության ինստիտուտի զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 90-96
|
Максим Черехович
Психологическая работа с осужденными: Психотерапия или психологическое консультирование?
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 97-113
|
Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Book
Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ
|
Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 64 էջ
|
Մանասյան Ա. , Ջաբաղյան Ս․
ՀՀ նախագահի եւ վարչապետի անձեռնմխելիության ինստիտուտն ու դրա հաղթահարումը խորհրդարանական կառավարման համակարգում. տեսական եւ գործնական հիմնախնդիրներ
2020 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 1-2 (247-248), 2020, էջեր 3-18
Արժութային ինքնիշխանություն
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 1 (86), էջ 89-95