Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության պետական երաշխիքները ՀՀ-ում
1997 | Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1997 թ., թիվ 1, էջ 63-72
Պաշտոնատար անձի անձեռնմխելիության պատմությունից
1997 | Article
«Իրավունք և օրինականություն», Հ-3(13), 1997, էջ 24 – 25
Անձին մեղավոր ճանաչելը և նրա նկատմամբ քրեական պատիժ կիրառելը որպես դատարանի բացառիկ իրավասություն
1997 | Article
«Իրավունք և օրինականություն», Հ-2(12), 1997, էջ 29-31
Սահմանադրական վերահսկողություն
1997 | Book
Երևան, 1997, 25 էջ
Պետության և իրավունքի հիմունքներ
1997 | Book
Խմբագիր, Երևան, 1997, 87 էջ
Իշխանությունների տարանջատումը և սահմանադրական վերահսկողությունը
1997 | Article
Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր, Երևան, 1997, N 3, էջ 3-5
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 117-124
|
Երդվյալ ատենակալների դատարանը Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում (1918-1920) թթ.
1996 | Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 1996, 1 տ. մամուլ
Աշխատանքային օրենսդրության խախտման բնութագիրը
1996 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1997, թիվ 3, էջեր 117-134
Սևանա լճի պահպանության իրավական կարգավորումը
1996 | Article
«Սևանա լիճ. հիմնահարցեր և գործողությունների ռազմավարություն», Երևան, 1996 թ, էջեր 10-14
 
Contacts
Dean - Academician of NAS RA
Gagik Ghazinyan

Dean's Office: (+374 60) 71-02-32
(inner line 12-32)
law@ysu.am