Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Հայաստանի առաջին հանրապետության դատական համակարգի հիմունքների մշակումը և դրանց օրենսդրական կենսագործումը
1996 | Article
Իրավունք և օրինականություն, թիվ 2(10), Երևան, 1996, 26-31 էջեր
Մարդու իրավունքների պաշտպանության մի քանի հարցեր
1996 | Article
Իրավագիտության հարցեր, N 2, Երևան, 1996
Քրեագիտական տեխնիկա /գործնական դասընթաց/
1996 | Book
Երևանի համալս. հրատ., Երևան 1996, 324 էջ:
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը
1996 | Article
Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի, 1996, նո. 2, էջ 113-121
Օտարերկրյա ներդրումների իրականացման պայմանագրային ձևը և ՀՀ օրենսդրությունը
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 113-121
|
Ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 55-64
|
Ս. Մուրադյան , Ա.Բաղդասարյան, Վ.Ստեփանյան
117 հարց ՀՀ սահմանադրության մասին ձեռնարկ
1995 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, գիտահանրամատչելի ձեռնարկ, Երևան, Մխիթար Գոշ, 1995., 64 էջ
Национальные меньшинства и их защита в международном праве
1995 | Article
Известия высших учебных заведений. Правоведение N2, Санкт-Петербургский Университет, Изд-во СПбГУ,1995. стр. 29 - 44
Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը
1995 | Article
Պայքար, թիվ 5, 1995
Ազգային փոքրամասնությունների միջազգային-իրավաբանական պաշտպանության որոշ խնդիրներ
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 36-43
|
 
Contacts
Dean - Academician of NAS RA
Gagik Ghazinyan

Dean's Office: (+374 60) 71-02-32
(inner line 12-32)
law@ysu.am