Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Կառավարությունը
1995 | Article
117 հարց և պատասխան ՀՀ նոր սահմանադրության մասին, Երևան, 1995, էջ 182-186
Ազգային ժողովը
1995 | Article
117 հարց և պատասխան ՀՀ նոր սահմանադրության մասին, Երևան, 1995, էջ 161-165
Հանցագործությամբ տուժողին պատճառված բարոյական վնասի հարթման եղանակները
1994 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994թ., էջ 197-200
|
Պետության և իրավունքի հիմունքներ դասագիրք` Գլուխ 5 «Իրավահարաբերությունները», Գլուխ 6 «Իրավունքը և իրավագիտակցությունը», Գլուխ 8 «Իրավունքի համակարգը»
1994 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1994
Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի մասին օրենսդրություն
1994 | Article
«Արեգ», Երևան, 1994, էջեր 12-26
Environmental Protection: Law and Policy
1994 | Article
Proceedings of the first meeting of the International women association, Belmont, 1994, p. 7-10
Մարդու իրավուքների պաշտպանության վերաբերյալ միջազգային նորմերի արտացոլումը ՀՀ ազ գային օրենսդրության մեջ
1994 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3(84), 1994 էջ 187-197
Կրիմինալիստիկա /տեխնիկա/
1993 | Article
Երևանի համալս. հրատ., 1993թ., 282 էջ
Իրավական պետության հորիզոններում
1993 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1993, 244 էջ
Գեղամ Հակոբի Ղարախանյան
Որդեգրման հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության կատարելագործման մի քանի հարցեր
1992 | Book
«Իրավունք և օրինականություն» № 1, 1992:
 
Contacts
Dean - Academician of NAS RA
Gagik Ghazinyan

Dean's Office: (+374 60) 71-02-32
(inner line 12-32)
law@ysu.am