Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Մարիամ Այվազյան
«Կատարում» և «Կատարող» հասկացությունները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 90-103
|
Մարտին Խաչիկյան
Բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման որոշ հիմնահարցեր
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 104-112
|
Տաթևիկ Գևորգյան
Քրեաիրավական նորմերի մրցակցությունը ըստ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 113-118
|
Գարիկ Ավագյան , Տիգրան Դադունց , Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան , Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար
Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։
|
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14
|
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81
|
Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36
|
Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21
|
Միսակ Մարկոսյան
Իրավական կարգավորման համատեքստը որպես իրավական նորմի մեկնաբանման ելակետ (քրեաիրավական նորմերի մեկնաբանման օրինակով)
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 108-119
|
Արսեն Մարտիրոսյան
Քննիչին վարույթից հեռացնելու քրեադատավարական կարգավորումները՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության գործող և նոր օրենսգրքերի
2022 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 88-94
|