Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Քրիստինե Գաբուզյան
Հայցային վաղեմության ժամկետի ընդհատումը՝ պարտքի ճանաչումը վկայող գործողություններ կատարելով
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 86-94 էջեր
|
Արուս Հայրապետյան
Առեվտրային գաղտնիքի նկատմամբ իրավունքի փոխանցման որոշ առանձնահատկություններ
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 64-71 էջեր
|
Մարիամ Այվազյան
Կատարումները մտավոր սեփականության իրավունքի համակարգում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 72-85 էջեր
|
Шушанна Алексанян
Правовые проблемы определения трансграничности спора в качестве необходимой предпосылки для применения иностранного права в международном частном праве
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 52-63 էջեր
|
Հայարփի Զարգարյան
Երեխայի բնակության վայրի հասկացությունը
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 44-51 էջեր
|
Սոսե Բարսեղյան
Սահմանադրական նորմի անմիջական կիրառումը որպես իրավունքի չարաշահման արգելքի երաշխիք
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 35-43 էջեր
|
Աննա Վարդապետյան , Լալա Բեգոյան
Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները գնահատողական հասկացություններ (հատկանիշներ) պարունակող հանցակազմերում (ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և նոր օրենսգրքի համեմատական վերլուծություն)
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 23-34 էջեր
|
Լիանա Եդիգարյան
Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ընթացակարգին վերաբերող որոշ հարցեր
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 14-22 էջեր
|
Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով գույքի վրա կալանք դնելու առանձնահատկությունները
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 5-13 էջեր
|
Direct Effect of the Constitution and Its Impact on Case-Law in the Republic of Armenia
2021 | Article
Revista Institutului National al Justitei, 3(58) 2021, Chisinau, pp. 53-60