Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պաշտպանության առանձնահատկությունները
2021 | Article
Արդարադատություն, Եր. 2021, մարտ 1 (53), 92-97 էջերը
Anahit Manasyan , Monika Smusz-Kulesza, Alla Fedorova
European Social Charter and Case-Law of the European Committee of Social Rights
2021 | Book
Training Programme for Judges, Kiev, Council of Europe, 2021, 228 pp.
Տիգրան Մարկոսյան , Անահիտ Սանթրոսյան
Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
«Գիտական Արցախ» պարբերական 1(8), Երևան, 2021, էջ 86-97
|
Գաղտնի գործողությունների հայեցակարգային առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 110-123 էջեր
|
Некоторые вопросы интеграции института задержания в общую логику судебного контроля над ограничением фундаментального права на личную свободу
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 104-109 էջեր
|
Արմեն Հովհաննիսյան , Առնոլդ Վարդանյան
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ միակողմանի հայտարարությունը կամ բարեկամական կարգավորումը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 96-103 էջեր
|
Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր
|
Ցուցմունքի դատական դեպոնացման օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 55-60 էջեր
|
Սերժիկ Ավետիսյան
Հատուկ կատեգորիայի անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու արդի հիմնախնդիրները ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրության
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 50-54 էջեր
|
Александр Назаров
Некоторые аспекты совершенствования современного досудебного уголовного судопроизводства России
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 43-49 էջեր
|