Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Garik K. Avagyan

Lecturer | Chair of Civic Procedure

Գարիկ Ավագյան , Տիգրան Դադունց , Հայկ Հովհաննիսյան, Տիգրան Մարկոսյան , Տիգրան Սահակյան, Փոլ Օմար
Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, ընդhանուր խմբագրությամբ` ի․գ․թ․, դոցենտ Տ.Ա. Մարկոսյանի, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2022, 464 էջ։
|
Սնանկության ինստիտուտի զարգացման պատմությունը Հայստանում
2019 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան 2019, № 2-3(84-85), էջ 82-87:
Անվճարունակության վարույթի ընթացքում գործարքների անվավերության մի քանի հիմնահարցերի մասին
2004 | Article
Օրենք և իրականություն, Երևան 2004, № 21-24, նոյեմբեր-դեկտեմբեր(107-110), էջ 18-20:
Սնանկության հատկանիշների հասկացությունը
2003 | Article
Օրենք և իրականություն, Երևան 2003, № 14, հուլիս(76), էջ 8-10:
Սնանկության հատկանիշների հասկացությունը
2003 | Article
Օրենք և իրականություն, Երևան 2003, № 13, հուլիս(75), էջ 15-16: