Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Heghine S. Grigoryan

Candidate of Law, Assistant | Chair of Civic Procedure
Education:
2003 - 2007: Yerevan State University (YSU) Faculty of Law, Bachelor degree, diploma (Hons)
2007 - 2009: Yerevan State University (YSU) Faculty of Law, Master degree
2009 - 2013: Yerevan State University, PhD

Academic degree and academic rank
PhD in Law

PhD thesis
Legal Aspects of Implication of Environmental Insurance in the Republic of Armenia
Specialization – 00.02 – “Public Law”

Research Areas
economic tools of natural resources use and environmental protection, environmental insurance, access to environmental information, public participation in environmental decision-making, environmental impact assessment, legal regulation of specially protected natural areas, mining law, forest law

Teaching interest
Environmental Law of the Republic of Armenia (RA), Land Law of the Republic of Armenia (RA)

Work experience
2011 – present: Member of the Aarhus Convention Compliance Committee
2010 – present: Lecturer at the Chair of Civil Procedure of YSU
2008 – present: Lawyer at “Environmental Public Advocacy Center” NGO
2008 – present: Research Fellow at Environmental Law Resource Center of YSU
2003 – 2008: Legal adviser, “HERINE” LLC

Professional membership
Member of the Armenian Bar Association

Languages
Armenian, English, Russian and French

(+374 60) 71-02-44 (inner line 12-44)
h.hakhverdyan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս
2020 | Book
Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ
Պլաստիկ շշերի դեպոզիտային համակարգի կիրառման հեռանկարները ՀՀ-ում. Իրավական կարգավորման որոշ հարցեր
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 183-202
|
Ջրօգտագործման թույլտվությունների ինստիտուտը ՀՀ-ում․ հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2) 276-291 էջ, 2018
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության ծառայություններ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից․ վտանգված ապահովություն, թե՞ արդյունավետ լուծում
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 359-376
|
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23
|
Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia
2016 | Article
IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145
ՀՀ ապահովագրական օրենսդրության հիմնադրույթները պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության ներդրման համատեքստում
2015 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջեր 282-297
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions?
2015 | Article
Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115
О превентивной функции экологического страхования
2015 | Thesis
«Եվրասիական ինտեգրացիա. իրավական և կրթական ասպեկտներ» խորագրով միջազգային գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու (Նովոսիբիրսկ, 3-5 դեկտեմբերի), 2015, 150-151 էջ
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության համակարգ ՀՀ-ում. իրավական կարգավորման որոշ խնդիրներ
2014 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու. ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջեր 111-123
Պարտադիր էկոլոգիական ապահովագրության կիրառման որոշ հարցերի շուրջ
2013 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4 (62), Երևան 2013թ., էջ 103-113
|
Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence
2013 | Book
IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49
Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսդրության ուղեցույց
2012 | Book
«Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ
Էկոլոգիական ապահովագրության և շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի հատուցման ինստիտուտների հարաբերակցության որոշ հարցեր
2012 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 537-550
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում կիրառվող հիմնական եզրույթների շուրջ
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012, թիվ 4(58), էջեր 37-44
|
Էկոլոգիական ապահովագրությունը շրջակա միջավայրի պահպանության մեխանիզմում
2011 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 2(52), էջ 93-99
|
Էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական խնդիրները ՀՀ-ում
2010 | Article
«Դատական իշխանություն,» Երևան, 2010, թիվ 6(131), էջ 40-53
Հեղինե Հախվերդյան , Գենիկ Մովսիսյան, Գայանե Միրզոյան, Նվարդ Գևորգյան, Լալա Մնեյան, Սիրանույշ Կարապետյան, Մարգարիտա Խաչատրյան, Էմմա Բարսեղյան, Էմմա Մելքոնյան, Մանյա Գևորգյան, Անահիտ Ղարիբյան, Գայանե Բուլդոյան
Միտք սերմանի՛ր, ծառ տնկի՛ր (բնապահպանական կրթության ձեռնարկ ուսուցիչների համար)
2010 | Book
Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Նոյյան Տապան» հրատ., Երևան, 2010, 206 էջ
Վարկային կազմակերպությունների համակարգային պատկանելիությունը
2009 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009, թիվ 3(45), էջ 68-73
Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (1991-2009 թթ. իրավական ակտերի ժողովածու)
2009 | Book
Իրավական ակտերի ժողովածու, 3-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան, 2009, «Ասողիկ» հրատ., 768 էջ