Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Hovsep L. Bedevyan

Lecturer | Chair of Civic Procedure

Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարություն. գիրք առաջին
2022 | Book
Գլխ․ Խմբ․ և հեղ․ խմբի ղեկավար Վ․ Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2022, 544 էջ
Վկայի՝ ցուցմունք տալուց ազատված լինելու հայեցողության հիմնախնդիրները վարչական դատավարությունում
2020 | Article
Պետություն և իրավունք 1 (86), Երևան, 2020, էջ 39-45
|
Պարտավորեցման հայցերով ապացուցման բեռի բաշխման հիմնախնդիրները վարչական դատավարությունում
2019 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջ 70-81
|