Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Training of specialists-mathematicians started in the YSU in 1924, in the physical - mathematical subsection of Social Science Department which became Physical-mathematical Department in 1993.:
>
Vahagn A. Melik-Parsadanyan

Assistant | Chair of Actuarial Mathematics and Risk Management
Education
1998 - 2002: B.Sc.: Yerevan State University, Faculty of Economics
2002 - 2004: M. Sc.: Yerevan State University, Faculty of Economics
2017 - 2019: PhD, Yerevan State University, Faculty of Economics

Academic degree
PhD in Economics

Professional experience
From 2013 to date: Head of Risk Management, Domestic Markets at Central Bank of Armenia
From 2013 to date: Lecturer at Chair of Actuarial Mathematics and Risk Management at Yerevan State University
From January 2011 to October 2013: Senior Portfolio Manager, Global Markets, Reserve Management at Central Bank of Armenia
From January 2010 to December 2010: Portfolio Manager, Global Markets, Reserve Management at Central Bank of Armenia
From July 2006 - December 2009: Senior Analyst, Monetary Policy Implementation at Central Bank of Armenia
From March 2003 - June 2004: Economist, Real Sector Analysis and Modeling, Monetary Policy Department at Central Bank of Armenia

Academic courses
Monetary Policy Implementation, Risk Management and Fixed Income.

Scale of professional interests
Finance, Risk Management, Macroeconomics

Professional membership
Chartered Financial Analyst (CFA)

Languages
Armenian, English, Russian

Քանակական մեթոդները ֆինանսներում
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Պարտատոմսի ներդրումային հորիզոնի եկամտաբերությունը
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, #7-8 (203-204), էջ 185-190
|
Վարկային ռիսկով պարտատոմսի գինը և եկամտաբերությունը
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017, 4, էջ 537-544
|
Վ. Ա. Մելիք-Փարսադանյան , Լ. Հ. Հարոյան, Ա. Գ. Գալստյան
Մաքոլիի դյուրացիայի մի քանի հատկության վերաբերյալ
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, ISSN 1829-0043, 14, 2, 200-206 էջ, Հայաստան
|
Վահագն Մելիք-Փարսադանյան , Արսեն Գրիգորյան, Հակոբ Մաթևոսյան
ՀՀ պետական պարտատոմսերի սփոթ կորի ռիսկ պրեմիան և ուռուցիկությունը
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 5-6 (189-190), 39-43 էջ
|
Եկամտաբերության ներքին նորմի մոտարկում սփոթ տոկոսադրույքներով
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, N4, 426-431 էջ
|
Նելսոն-Սիգելի մոդելի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, 9-10, 25-28 էջ
|
The Arithmetics of Par, Spot and Forward Curves
2016 | Article
International Journal of Economics and Finance, 2016, 8, 12, pp. 183-186
|
Վ. Մելիք-Փարսադանյան , Ա. Գրիգորյան, Հ. Մաթևոսյան
Պարտատոմսերի ինդեքսներ: Բնութագիր և կիրառություն
2016 | Article
Պետական պարտատոմսերի ինդեքսներ, 2016, 1-1, 1-26 էջ
|