Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>

Bachelor's Programmes:
Arabic Studies
Iranian Studies
Turkish Studies

 

Master's Programmes:
Turkish Philology
Osmanic Studies
Arabic and Semitic Linguistics
Contemporary Issues of the Arab East
History of Arabic and Muslim Civilizations and Islamic Studies
History of Iran
Iranian Philology
Iranian Ethno-linguistic Communities

Entrant
Latest Publications
ԱՄՆ-Իրան քաղաքականության շրջափոխումը 2009-2018 թթ.
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 30-42
|
Կենդանիների անվանումներով կազմված բուսանունները հայերենում և պարսկերենում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-75
|
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Elahe Taghvaei
Իսֆահանի նահանգի տեղանունների տեղանվանակերտ ածանցները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-66
|
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ