Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում որոշ բուսանունների շուրջ
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը, 2016, 49-50 էջ
|
Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մեկնաբանումը երկու երկրների ԶԼՄ-ներում
2016 | Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ, 2016, 56-60 էջ
|
Հայաստանը Խաղանիի «Դիվանում» և Նիզամիի «Հնգամատյանում»
2016 | Thesis
«Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը», 2016, էջ 92
|
18-րդ դարի հայատառ պարսկերեն մի ավետարանի շուրջ
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 39-40
|
Ադրբեջաներենում կովկասյան պարսկերենի ենթաշերտի շուրջ
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 37-38
|
Հայաստան-Իրան հարաբերությունները` Հայաստանի անկախության ձեռքբերումից հետո (1991-2014թթ)
2016 | Book
Ասմանգուլյան ԱՁ, 2016թ․, 419 էջ
Լիլիթ Սաֆրաստյան
«Քարի այգին» Արդի իրանական արձակի նոր ընտրանի
2016 | Article
Քարի այգին, 2016, 1, 3-5 էջ
Հետմարզպանական Աղվանքում «քուրդ» անվան մի քանի արաբական հիշատակությունների խնդիրը
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 262-272 էջ
|
Սվետլանա Հարությունյան
Զրադաշտական տոնացույցը և գլխավոր տոները
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 295-303 էջ
|
Որոշ հայկաբանություններ կովկասյան պարսկերենում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, 240-248 էջ
|