Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 90-109 էջ, Հայաստան
Խրախճանքների, վայելքների թեմատիկան Բաքիի դիվանում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 119-134 էջ, Հայաստան
Լիլիթ Սաֆրաստյան
Երևակայական հայրենիք. Իրանը որպես մշակութային հիշողություն Մարշա Մեհրանի "Մարգարետ Թեթչերի գեղեցկության դպրոցը" վեպում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 240-253 էջ, Հայաստան
Գերագույն իշխանության մոդելների ձևավրումը իսլամում Մուհամմադի մահից հետո
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 18-39 էջ, Հայաստան
|
Թուրքական լեզվաքաղաքականության ազգայնամոլական ուղղվածության շուրջ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 110-118 էջ, Հայաստան
Մարիամ Մելքոնյան
Սիրային թեմատիկայի առանձնահատկությունները Միհրի Հաթունի պոեզիայում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 135-153 էջ, Հայաստան
Ադրբեջանական ժամանակակից մանկական գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, հատոր 11, էջ 182-186 էջ, Հայաստան
Թուրքական գյոքալփագիտության պատմությունից
2016 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, թիվ 2 (647), էջ 86-93 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի և թալիշերենի ձևաբանական մի ընդհանրության շուրջ (թալիշերենի Անբարանի բարբառի նյութի հիման վրա)
2016 | Article
Էջմիածին, 2016թ․, ՀԳ տարի Բ, 106-109 էջ, Հայաստան
|
«Իդեալական մարդու» փնտրտուքներում․ Մուրուվայի հայեցակարգի փոփոխությունները Ջահիլիայից մինչև Ադաբի ձեվավորում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 6-17 էջ, Հայաստան
|
 
Contacts
Dean - Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor Ruben H. Melkonyan

Dean's Office:(+374 60) 71-05-73,
(+374 60) 71-05-74,
(inner line 55-73, 55-74),
orient@ysu.am