Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցների՝ քաղաքական և ռազմական բնույթի հրապարակումների բառապաշարային պատկերը
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 217-224 էջ, Հայաստան
Համշենը հայկական ձեռագրերում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 80-96 էջ, Հայաստան
Լուսինե Սահակյան , Շուշան Զաքարյան
Թուրքերենի պատճառական-հարկադրական (Ettirgen Çatı) ձևաիմաստաբանական դրսևորումները
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 11, 218-228 էջ, Հայաստան
Լիլիթ Սաֆրաստյան
Իրանական վտարանդի կինոյի նորժամանակյա ընկալումները. Մոհսեն Մախմալբաֆ, Շիրին Նեշատ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 304-319 էջ, Հայաստան
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ)
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 120-138 էջ, Հայաստան
Բարբառային միավորներ իրանական տեղանուններում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 249-255 էջ, Հայաստան
|
Բաբ Ալ-Մանդեբի նեղուցի նշանակությունը «Երեք ծովերի» համակարգում
2016 | Article
2016թ․, 9, 37-58 էջ, Հայաստան
|
Ինտելեկտուալ մենավորությունը որպես հասարակության առողջացման հնարավորություն. Իբն Բաջա
2016 | Article
2016թ․, 12, 20-29 էջ, Հայաստան
|
Ֆաթիման՝ որպես Շիայական կրոնադիցաբանական համակարգի առանցքային կերպար
2016 | Article
2016թ․, 12, 12-19 էջ, Հայաստան
|
Տարածաշրջանային զարգացումներ. «Երեք ծովերի տեսություն»
2016 | Article
2016թ․, 9, 8-36 էջ, Հայաստան
|