Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Anush G. Stamboltsyan

Associate Professor | Chair of Iranian Studies
Education
1962: YSU, the faculty of philology, oriental studies

Academic degree
1982: PhD -''The internal policy of the government of Iranian national bourgeoisie in 1951-1953'' Institute of oriental studies

Professional experience
Researcher in the Institute of oriental studies
Institute of oriental studies, scientific associate
YSU, lecturer
2004: YSU, associate professor

Academic courses
''Contemporary and modern history of Iran'', ''Problems of history of Iran’’, ''History of social-political thought of Iran'', ''Cultural analysis of Middle East’’, “Foreign relations of Republic of Armenia with Middle East’’

Scale of professional interests
Internal policy and foreign relations

Languages
Armenian, Russian, Persian, English, French

Professional membership (
Scientific Council of oriental studies in YSU

Բանակի ղեկավարության դիրքորոշումը որպես 1978-1979 թթ. իրանական հեղափոխության ավարտն ու հետևանքները կանխորոշող կարևոր գործոն. հետահայաց դիտարկում
2014 | Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. XXIX, էջ 245-260, Երևան, 2014
ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների ճգնաժամը և Իրանում իր դիրքերը պահպանելու ԱՄՆ-ի փորձերը
2013 | Article
Իրան-Նամէ, Արևելագիտական հանդես, հատոր 44-45, 2012-2013, էջ 104-107
1990-1991թթ. Քուվեյթի ճգնաժամը և Իրանը
2006 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հ.VI, Երևան, 2006, էջ 355-365
Ներքաղաքական զարգացումներն Իրանում ԻԻՀ առաջին նախագահ Աբոլհասան Բանիսադրի օրոք
2004 | Article
Արևելագիտական ժողովածու, հ.V, Երևան, 2004, էջ 178-186
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պարբերացման հարցի շուրջ
2002 | Article
Նախոսթին հոմայեշե միլլիյե Իրանշենասի, Թեհրան, 2002, էջ 261-262:(պարսկերեն)
Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Մեհդի Բազարգանի կառավարման շրջանում
2002 | Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. XXI, Երևան, 2002, էջ 156-168
Խոմեյնու արտաքին քաղաքական կոնցեպցիաները
1999 | Article
Իրանի Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ և հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու մտքերի և հայացքների քննարկմանը նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 74-78
Իրանի նկատմամբ Միացյալ նահանգների քաղաքականության էվոլյուցիան 1978 - 1979 թթ. ընթացքում
1999 | Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ. XVIII, Երևան, 1999, էջ 65-73
Հայաստան-Իրան. Հայաստանը և իր անմիջական հարևանները
1992 | Article
Երևան, 1992, էջ 65 - 66
Ազգային ճակատ կազմակերպության մասնակցությունը 1978 - 1979 թթ.
1989 | Article
Իրանական հեղափոխությունը.- Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ.XV, Երևան, 1989, էջ 55 - 71
Внутренняя политика правительства национальной буржуазии Ирана (1951-1957гг)
1984 | Book
Ереван, 1984, 135 стр.
Բուրժուական պատմագրությունը Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության քաղաքականության մի քանի հարցերի մասին (1951-1953թթ.)
1982 | Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հ.XI, Երևան,1982, էջ 5-22
Реформы правительства национальной буржуазии Ирана в области избирательной системы и органов правосудия
1979 | Article
Политические и социальные отношения в странах Востока, Москва, 1979, ст. 172-179
Ազգային բուրժուազիայի կառավարությունը և Իրանի ժողովրդական կուսակցությունը
1978 | Article
Իրանագիտության հարցեր, Երևան, 1978, էջ 3-8
Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության ներքին քաղաքականությունը (1952 - 1953թթ.)
1977 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1977, N 1, էջ3-14
Իրանական ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման մեջ դասակարգային և քաղաքական ուժերի տեղաբաշխումը (1949 - 1951 թթ.)
1972 | Thesis
Հասարակական գիտությունների գծով երիտասարդ գիտնականների կանֆերանսի նյութերը, Երևան, 1972, էջ 242-243
Основные причины правительственного переворота в Иране в 1953 г.
1971 | Article
Политические и социальные отношения в странах Востока, Москва, 1971, ст. 134-140.
Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը (1951-1953 թթ.)
1971 | Article
Երիտասարդ գիտնականների գիտական կոնֆերանսի նյութերը, Երևան,1971, էջ 247-248