Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Armen H. Israyelyan

Assistant | Chair of Iranian Studies
Education
2018: Germany, University of Hamburg, DAAD Research Fellowship Programme, July-September
2009 - 2014: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies , Chair of Iranian Studies, Ph.D. student
2003 - 2005: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies, Department of Iranian Studies (Master Degree)
2002 - Tehran, Allameh Tabataba’i University, Courses for Persian language and literature
1999 - 2003: Yerevan State University, Faculty of Oriental Studies, Department of Iranian Studies (Bachelor Degree)

Academic degree
Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D) in Philology, 01.06.2015
Specialized Council on “Linguistics-019” of HAC in the Institute of Language of the National Academy of Sciences of the RA, (“The Khorasan Dialect”)

Professional experience
2010 - 2016: Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Lecturer

Military service
2005-2007 Armed Forces of Armenia

Academic courses
History of Iran, History of Iranian Speaking Countries, Iran's Regional Policy

Scale of professional interests
Modern History of Iran, Persian dialects, Iranian borrowings, Iran's domestic and foreign policy

Languages
Persian, Russian, English, German

Նախիջևանի նկատմամբ Իրանի քաղաքականության առանձնահատկությունը
2021 | Article
«Արևելագիտության հարցեր», 2021, թիվ 17, էջ 122-130
Ա. Իսրայելյան , Վ. Փարսադանյան, Գ. Հովհաննիսյան
Աշխարհագրական-երկրագրական եզրույթների և հասկացությունների հայերեն-պարսկերեն, պարսկերեն-հայերեն բառարան
2021 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 142 էջ, Հայաստան
Ադրբեջանի մասնակցությունն Իրանի Ատրպատական նահանգում անջատողականության դրսևորումներին (Իլհամ Ալիևի նախագահության առաջին տասնամյակում)
2020 | Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 2020, թիվ 33 (1), էջ 357-374
Էթնոկրոնական գործոնը Իրանի և Տաջիկստանի հարաբերություններում
2019 | Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXII: 2019, 32 (1), 268-283 էջ
|
Comparative Analysis of the Lexis of the Khorasani Dialect and Dari
2018 | Thesis
Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, pp. 123-124
|
«Թյուրքականության» գործոնը Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում (1991-2016 թթ.)
2018 | Article
Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXXI: 2018, 31, էջ 149-159
|
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում (Քառօրյա պատերազմի ընթացքում և հետո)
2017 | Article
Մերձավոր Արևելք (XI-XII): Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ: Հոդվածների ժողովածու: 2017, 11-12, էջ 64-68
|
Հայաստանը Խաղանիի «Դիվանում» և Նիզամիի «Հնգամատյանում»
2016 | Thesis
«Խաղանին և պարսկալեզու Շիրվանը», 2016, էջ 92
|
Իրանի կրոնական քաղաքականությունն Ադրբեջանի նկատմամբ (2010-2016 թթ.)
2016 | Article
Մերձավոր և Միջին Արեվելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXX , 2016թ․, 30, 199-215 էջ, Հայաստան
|
Իրանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող մարտահրավերներն իսլամական հեղափոխությունից հետո
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 344-354 էջ, Հայաստան
|
Խորասանի բարբառի բառապաշարի քննություն հայերենի իրանական փոխառությունների զուգադրությամբ
2015 | Article
ԵՊԼՀ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015, էջ 73-80:
Ղայենի բարբառի ձևաբանության առանձնահատկությունները
2013 | Article
«Orientalia» գիտական հոդվածների ժողովածու, պրակ 14, Երևան 2013թ. էջ 147-156
Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի կազմությունը Խորասանի բարբառում
2013 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, պրակ 4 (57), Երևան 2013թ. էջ 134-137: