Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Astghik M. Geghamyan

Lecturer | Chair of Iranian Studies
Education
2010- to present: YSU, PhD student
2002 - 2006 : YSU, Department of Iranian studies, Bachelor degree
2006 - 2008: YSU, Department of Iranian studies, Master degree

Professional experience
2012 to present: YSU, Department of Iranian studies (as a lecturer)

Academic courses
Modern Persian

Scale of professional interests
Modern Persian language, Persian Literature

Languages
Russian (fluent), Persian (fluent), German and English (conversational)

Սիրային մոտիվները «Շահնամե»-ում
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հ. 14, էջ 431-440
|
Խաղանիի հայերեն թարգմանությունները
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, 27-28 էջ
|
Թաթերի և Մերձավոր Արևելքի ժողովուրդների բանահյուսական մի քանի զուգահեռների շուրջ
2015 | Article
«Արևելագիտության հարցեր», N9, Երևան, 2015, էջ 446-454
|
Պարսից սիրավեպի սկզբնավորման հարցի շուրջ
2013 | Article
«Իրան-նամէ», հատոր 44-45, Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն, Երևան, 2012-2013, էջ 166-168
Սիրավեպի ժանրը պարսից էպիկական պոեզիայում
2010 | Article
«Օրիենտալիա», պրակ 10, Երևան, 2010, էջ 35-48