Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Lilit M. Safrastyan

Associate Professor | Chair of Turkish Studies
Education
1991-1996: YSU, Faculty of Oriental Studies
2002-2005: Post-YSU, Faculty of Oriental Studies (PhD student in Iranian Literature)

Academic Degree
2008: PhD- (“Women Issues in Modern Iranian Literature”) (World Literature), 01. 07 2008 Yerevan State University, Armenia
2010: Associate Professor

Experience
2005 -2011: Acharyan University, Yerevan Armenia, Chair of Oriental Studies, Associate Professor
2006 – 2010: YSLU after V. Brusov, UNESCO Chair on Human Rights, Democracy and
European Studies, Assistant Professor
2007-till now: YSLU after V. Brusov, Chair of World Literature and Culture, Associate Professor
2010-till now: Yerevan State University Faculty of Oriental Studies, Associate Professor

Academic Curses
Orient-Occident Literary, Cultural Relations,
The History of Middle and Near Eastern Cinema
Portraying Orient in World Culture
Persian as a Second Language

Scope of Scientific Interest
Exile and Migration in Literature of Middle East, Orientalism in Literature and Art, Oriental Culture, Middle East Cinema, Modern Iranian Literature, Sufism in World Literature, Islamic Feminism

Professional membership
Member of the Council of the Faculty of Oriental Studies, YSU
Member of MESEA (The Society of Multi-Ethnic Studies: Europe and Americas)

Languages
Armenian, Russian, English, Persian, German

The Herald of Spring. Image of Armenian Hero in the Poem of Ahmad Shamlu "Vartan"
2021 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 2 (662), էջ 240-250
Ինքնության վերաիմաստավորումը իրանա-ամերիկյան սփյուռքի գեղարվեստական գրականության համատեքստում
2020 | Article
Բանբեր, ԵՊԼՀ, 2020, 1(52), Էջ 191-197
Վտարանդիության ողբերգական փորձառությունը XX դարի իրանական գրականության մեջ. Սադեղ Հեդայաթ, Ղոլամ Հոսեյն Սաեդի
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 225-236
|
Literature of Iranian diaspora in the context of “cultural translation”. Taghi Modarressi, Nasim Khaksar
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ 2019, 2 (656), էջ 181-192
Between two worlds: the reading of the exile experience of Iranian writer Goli Taraghi
2019 | Article
Արևելագիտության հարցեր (Նվիրվում է ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի հիմնսդրմսն 50- ամյակին) 2019, 15, էջ 70-79
Լեոնարդո Ալիշանի արձակը
2019 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ 2019, 1, էջ 126-134
Իրանական գրականության ազգագիրը․ Քադեր Աբդոլահի արձակը
2019 | Article
Գրականագիտական հանդես, ՀՀ ԳԱԱ, Գրականագիտության ինստիտուտ 2019, ԺԹ 2019-2, Էջ 171-181
Portraying Armenian in Modern Iranian Literature. National and Cultural Peculiarities
2018 | Article
Fundamental Armenology, 2018, № 2 (8), pp. 1-8
|
Մշակութային թարգմանությունը իրանական սփյուռքի գրականության համատեքստում. Թաղի Մոդարեսի, Հուշանգ Գոլշիրի, Նասիմ Խաքսար
2017 | Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, հատոր 13, էջ 312-324
Վտարանդիության և արտագաղթի թեման իրանական սփյուռքի գրականության մեջ (1979-2015թթ.)
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 282 էջ, Հայաստան, Երևան
Իրանական վտարանդի կինոյի նորժամանակյա ընկալումները. Մոհսեն Մախմալբաֆ, Շիրին Նեշատ
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 304-319 էջ, Հայաստան
Երևակայական հայրենիք. Իրանը որպես մշակութային հիշողություն Մարշա Մեհրանի «Մարգարեթ Թեչերի գեղեցկության դպրոցը» վեպում
2016 | Article
Արևելագիտության հարցեր (գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու), 2016, հ. 11, էջ 240-253
Ժամանակակից իրանական արձակը հայալեզու թարգմանությունների ներկայացման ծիրում
2016 | Article
Ինչու է փոթորկել ծովը․ ժամանակակաից իրանական արձակի ընտրանի 2016, 1, Երևան, էջ 3-6
Հայի կերպարը Շահրնուշ Փարսիփուրի «Ասիյեն երկու աշխարհների միջև» վեպում
2014 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Հայագիտական միջազգային համաժողով «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, «Գիտություն», էջ 369-373