Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Mariam H. Melkonyan

Lecturer | Chair of Turkish Studies
Education
2019 – July-August: Ottoman Summer Program, Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) (Turkey, Istanbul)
2016 – 2020: YSU, Faculty of Oriental Studies, PhD student
2013 - 2015: YSU, Faculty of Oriental Studies (MA degree in Turkic Studies)
2009 - 2013: YSU, Faculty of Oriental Studies (BA degree in Turkish Studies)

Work Experience
2016 – present: Lecturer, YSU, Chair of Turkic Studies
2015 – present: Researcher, YSU, Chair of Turkic Studies

Scale of professional interests
Ottoman Language
The History of Ottoman Literature
Azerbaijani Language and Literature

Academıc Lessons
Azerbaijani Language
Ottoman Language

Languages
Armenian, Turkish, Azerbaijani, English, Russian, Ottoman Language

mariam.melkonyan@ysu.am

15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2018 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2018, 1.3 (26), էջ 33-41
Բանաստեղծ-մեկենաս հարաբերությունների արտացոլումն օսմանյան դիվանի գրականության մեջ (15-16-րդ դարերի կին գրողների գրական գործունեության օրինակով)
2018 | Article
Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2018, 1, էջ 291-304
Կրոնական թեմատիկայի արտացոլումը Միհրի Հաթունի ստեղծագործություններում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 3 (76), էջ 17-24
Կնոջ էմանսիպացիայի խնդիրը Միհրի Հաթունի «Աղերսագրում»
2018 | Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, հատոր 14, էջ 279-288
|
Կնոջ կարգավիճակի արտահայտումը Միհրի Հաթունի «Hâteme-i Risâle» ստեղծագործության մեջ (15-16-րդ դարեր)
2017 | Article
Մերձավոր Արևելք. Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, XI-XII հատոր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 275-280
15-16-րդ դարերի օսմանյան կին գրողների պոեզիայում առկա սուֆիական պատկերների շուրջ
2017 | Article
Արևելագիտության Հարցեր, XIII հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 348-361
Սիրային թեմատիկայի առանձնահատկությունները Միհրի Հաթունի պոեզիայում
2016 | Article
Արևելագիտության Հարցեր, XI հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 135-153
Կին գրողները օսմանյան գրականության մեջ (XV-XVI դարեր)
2014 | Article
Արևելագիտության Հարցեր, VIII հատոր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 174-181