Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
The courses on Oriental Studies were conducted in YSU from its very foundation.:
>
Zaruhi H. Khachatryan

Assistant | Chair of Iranian Studies
Education (higher educational institution)
Chair of Iranian Science department of Oriental Studies of Yerevan State University

Work experience
2002 - 2003: University of Economy and Law of Yerevan (as a lecturer),
2003 - 2004: School after F. Nansen of Yerevan (as a teacher of Persian language),
2005 - 2007: Institute of Movie and Theatre of Yerevan (as a lecturer),
2008 - 2009: State University of Yerevan (department of International Relationships) (as a lecturer),
2010 - 2011: Chair of Iranian Science (department of Oriental Studies) (as a lecturer)

Reading courses
Modern Persian language

The circle of scientific interests
Literature, language and genetics, the classification of languages according to field

Languages
Russian, French, Persian

Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում
2016 | Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 45-46
|
Ժամանակակից պարսկերեն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 72 էջ
|
Իրանի Գիլան նահանգը. բնակչությունը և բնակեցման առանձնահատկությունները
2015 | Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները»Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ՝ 129-136
«Գիլան» անվան վկայությունները միջնադարյան աղբյուրներում և ճանապարհորդների նոթերում
2013 | Article
Orientalia, պրակ. 14, Երևան, 2013, էջ՝ 59-64
Կասպերը հայ պատմագրության մեջ
2013 | Article
Իրան-նամէ, հ. 44-45, Երևան, 2012-2013, էջ՝ 146-148
Ուղտի որոշ ընդհանրական անվանումներ ժամանակակից պարսկերենում
2013 | Article
Արևելագիտության հարցեր, №8, Երևան, 2013, էջ՝299-305