Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Մարդաբանական ճգնաժամի հաղթահարման որոնումներում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-22
|
Ժամանակակից ինստիտուցիոնալ ճգնաժամերի պատճառները, օրինաչափություններն ու հետևանքները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-32
|
Զանգվածային ցինիզմն իբրև սոցիոմշակութային հակահամակարգ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 33-44
|
Պատմության առարկան, գործառույթները և հիմնական մեթոդները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 45-57
|
Հոգեկան իրականության տրվածության հիմնախնդիրը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-63
|
Հովհան Որոտնեցի
2017 | Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 232 էջ, Հայաստան
Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը
2017 | Book
Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան
Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 258 էջ, Հայաստան, Երևան
Образность. Опыт постижения реальности
2017 | Article
Психология восприятия: трансцендентальная перспектива. Сборник научных статей. 2017, стр. 204-216
Հ. Մ. Ավանեսյան , Ա. Ս. Գևոգյան
Արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման հիմնահարցերը
2017 | Article
Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: 2017թ․, 11, 290-293 էջ, Հայաստան
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am