Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46
|
Հոգու մասին Արիստոտելի ուսմունքի Հովհան Որոտնեցու մեկնաբանությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-17
|
Կարեն Փոլադյան, Ռուստամ Մախմուդյան, Լուսինե Մաիլյան, Արթուր Մարտիրոսյան, Հրաչյա Հովհաննիսյան
Դատական կարգադրիչների ծառայության հիմունքներ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 112 էջ, Հայաստան
|
Նշանագիտություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լուսաբաց» հրատարակչատուն: 2016թ․, 64 էջ, Հայաստան
|
Գիտության փիլիսոփայություն (հետպոզիտիվիստական իմացաբանության ակնարկ) դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 78 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 52 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Մանկական հոգեթերապիա
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ: 2016թ․, 155 էջ, Հայաստան
|
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ճարտարագետ: 2016թ․, 164 էջ, Հայաստան
|
Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 298 էջ, Հայաստան, Երևան
Դ. Գևորգյան , Ե. Ասրիբաբայան, Ա. Քամալյան, Ն. Մովսիսյան, Զ. Միքայելյան
«Պալիատիվ հոգեբանություն» բազմագիտակարգային ուսումնական դասընթաց
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ, Հայաստան, Երևան
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Philosophy,
Associate Professor Alexan Baghdasaryan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-32
(inner line 76-32),
phil_psy@ysu.am