Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Ghazar A. Avetisyan

Lecturer | Chair of Social Philosophy and Ethics
Education
1996 - 2000: YSU Faculty of Philosophy and Psychology, Bachelor degree
2002 - 2004: YSU Faculty of Philosophy and Psychology, Master degree

Professional experience
Since 2006: lecturer at YSU, Chair of Social Philosophy and Ethics

Academic courses
Basics of philosophy

Scale of professional interests
Social philosophy
Cultural dialogue
Intercultural communication

Languages
Armenian, Russian, English

Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերությունը բազմամշակութայնության համատեքստում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 22-30
|
«Յուրայինի» և «օտարի» փոխհարաբերության նշանաբանական առանձնահատկությունները միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 144.4, 2014 (№ 3), էջ 3-13
|
Յուրայինն ու օտարը տարածաշրջանային ինքնության համատեքստում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 138.4, Երևան 2012թ., էջ 28-35
|
Յուրայինն ու օտարը ազգային ինքնությունում
2010 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, պրակ 7, էջ 99-108
Մշակույթների մերձեցման և «յուրայինների» համաշխարհային հանրույթի ձևավորման հիմնախնդիրը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 13-20
|
Միջմշակութային փոխներթափանցման հիմնախնդիրները միգրացիոն գործընթացների համատեքստում
2009 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 53-61
Յուրայինն ու օտարը մշակույթի համակարգում
2008 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 91-99
Մշակույթների փոխհարաբերության հիմնախնդիրները սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում
2008 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 80-91
Յուրայինի և օտարի փոխհարաբերությունը հետարդիական մոտեցումների համատեքստում
2007 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 87-98
Մշակույթների զարգացման դինամիկա և երկխոսություն
2006 | Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 60-68