Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Seda A. Shahverdyan

Lecturer | Chair of Social and Clinical Psychology
Education
2002 - 2006: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, BA
2006 - 2008: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, MA
2010 till now: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, PhD Student

Professional experience
2008 - present: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, Chair of Social Psychology, Lecturer

Academic courses
General psychology, Seminars in: Ethnopsychology, Psychology of Social Influence, Self-Management and Role Training

Scale of professional interests
Psychotherapy, Clinical and Social Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ
Ներազդման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցները
2011 | Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 226-228
Խոսքը` որպես հոգեախտորոշման օժանդակ միջոց
2010 | Thesis
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերներ» (երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 թ., էջ 54-56
Խոսքի առանձնահատկությունները` որպես նևրոտիկ հիվանդությունների ախտորոշման օժանդակ միջոց
2008 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը» հանդես, N3-4, ՀՀ, Երևան 2009, էջ 53-60