Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Seryozha L. Manukyan

Associate Professor | Chair of History of Philosophy
Education
1974 - 1979: Erevan State University.Philosophy
1981 - 1984: Institute of Philosophy and Law of the Armenian Academy of Sciences. Past Graduate School.


Academic degree
Candidate “Motivation of philosophical sciences (historico-methodological analysis)”. Joint council of RA Iinstitute of Philosophy and Jurisprudition of Armenian National Academy of Sciences,
Doctor of Philosophical studies Associate professor.

Professional experience
1984 - 1990: Laborant of Institute of Philosophy and Jurisprudition of Armenia Academy of Sciences
1990 - 2000: assistant of department of Yerevan State University.
From 2000: since now: Docent, Yerevan State University. Faculty of Philosophy and Logics

Academic courses
Essential Philosophy, Motivation of Philosophical studies, Armenian mythological symbols.

Scale of professional interests
Theoretical Philosophy, Mythological Philosphy, Philosphy of Armenian History

Participation in grant projects
SEU. Chair of Philosphical History: “Cultural and Philosphical Views of Armenian self identity

Languages
Armenian, Russian, English (partly)

Professional membership
Member of professional examinational council.

«Սասնա ծռեր»-ի «Դավիթ» անվան լեզվական-դիցաբանական իմաստը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 60-66
|
Քրմությունն հայոց
2013 | Article
«Գարուն», N 1-2, 2013, էջ 20-41
Հավատք, կրոն, աղանդ
2013 | Article
«Գարուն», N 3-4, 2013, էջ 112-115
Իրենց աստված կարծող մարդկանց վերջը տվող հայը
2013 | Article
«Գարուն», N 3-4, 2013, էջ 4-6
Խորենացուց մեզ հասած ևս մեկ առասպել
2012 | Article
«Գարուն», N 9-10, 2012, էջ 4-9
Հայոց լեզվի հիմնական արմատները և նրանց հավատքային իմաստը
2012 | Article
«Գարուն», N 7-8, 2012, էջ 4-14
Հայոց ծագումնաբանության խնդիրը ինքնության նորհեթանոսական հարացույցում
2012 | Article
«Հայոց ինքնության հարցեր», 2012, էջ 69-86
Բոլոր հայազունք հայկազուն չեն
2011 | Article
«Գարուն», 3-4, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2011, էջ 10-13
Սյունյաց նախարարական տան տոհմածառը
2011 | Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 19-30
Հայկի և Բելի առասպելը որպես հայ ինքնության ցուցիչ
2010 | Article
«Հյուսիսափայլ» հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ Հյուսիսային համալսարանի հրատ., էջ. 60-65
Զրադաշտը և Հայաստանը
2010 | Article
«Գարուն», 9-10, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2010, էջ 98-105
Ռուսաց լեզվի հայ դիցալեզվային ակունքները
2010 | Article
«Գարուն», 11-12, Երևան, «Էգեա» հրատ., 2010, էջ 48-51
Առեղծվածային Գյուրջիևը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 35-43
|
Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը
2003 | Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 138-148
|
Գրիգոր Նարեկացու խորհրդավոր լռությունը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 2(110), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003