Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Silva S. Petrosyan

Associate Professor | Chair of History of Philosophy
Education
Faculty of Philosophy, Sociology and Psychology, Yerevan State University: 1988 - 1993

Academic degree
Candidate - “The problem of Human Being in the Philosophy of David the Invincible, Great Armenian Philosopher of 5-6 centuries”, T.00.02 - 013 council of YSU and Institute of Philosophy and Law

Professional experience
From 2006: Associate Professor of the Chair of History of Philosophy of Yerevan State University
1997 - 2006: Assistant Professor of the Chair of History of Philosophy of Yerevan State University

Academic courses
Philosophy of Culture
Theory and History of Culture
The Methodics of Teaching Social Studies
Globalization and Culture
Philosophy of Crisis

Scale of professional interests
History of Philosophy
History of Armenian Philosophy
Theory of Culture
Philosophy of Human Being

Participation in grant projects
UNDP, Toleranse and Human Rights Manual Expert

Languages
Armenian, English, Russian

Professional membership
Member of the Scientific Board of Faculty of Philosophy and Psychology
Member of the Board of Journal “Human Being and Society”
Member of the NGO “Education without Boundaries”

Դիտարկումներ հոգեվերլուծության մշակույթի փիլիսոփայության մասին
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-30
|
Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալումը Հին Հունաստանում և Հռոմում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 44-54
|
Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Ս. Ա. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 76-79
|
Մեկնարվեստի վերածնունդը կամ հայերենի երեք կերպերի մեկտեղումը (դիտարկումներ Մարկ Նշանյանի «Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ վասն ինքնիշխանութեան» մեկնության և Նիցշեի «Der Antichrist» երկի թարգմանության կապակցությամբ)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 36-47
|
David the Invincible as a Follower of Plato's Philosophy of the Care of the Soul
2018 | Article
Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context, 2018, 61-62 pp.
|
Eduard Atayan: A Quest for Soul and Freedom
2018 | Article
Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 19-28 pp.
|
Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը
2017 | Book
Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան
Философское осмысление «другого» в структуре идентичности (на примере армянских реалий)
2017 | Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 140-144
|
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
David the invincible: philosophy as a lifestyle
2016 | Article
Wisdom, 2016, 2 (7), pp. 148-154
|
Պետրոսյան Ս. Ս. , Խաչատրյան Հ. Ռ.
Թրաֆիքինգ և մարդու շահագործում
2013 | Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի դասախոսների և ուսանողների համար, <<Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն>> հրատ., Երևան, 2013, 152 էջ
Խաչատրյան Ս. Ս., Պետրոսյան Ս. Ս.
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Book
8-րդ դասարանի բաժինը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2013, 80 էջ
Գարեգին Նժդեհը հայկականության պահպանման և հանդուրժողականության որոշ հարցերի մասին
2012 | Article
«Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 20-28
Որոշ արժանահիշատակ փաստեր գնահատման պատմությունից
2012 | Article
«Մարդ և հասարակություն», N 5, 2012, էջ 3-14
Ինքնության հիմնահարցի փիլիսոփայական վերլուծության որոշ խնդիրներ
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 3-15
|
Հասարակագիտության դասեր ավագ դպրոցի ավարտական դասարանի համար
2011 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2011, թիվ 2
Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայության և արվեստի փոխհարաբերության մասին
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Չափորոշչահեն կրթության որոշ հարցերի շուրջ
2010 | Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 6, 2010, էջ 11-18
Մտորումներ «Եվրոպական ակումբների հայաստանյան ցանց» ծրագրի կրթական նշանակության մասին
2010 | Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 5, 2010, էջ 15-22
Ինչ է մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը)
2010 | Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 1, 2010, էջ 57-63
Ս. Պետրոսյան , Ռ. Մուրադյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան
Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ
2010 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
Քաղաքացիական որակների դասավանդումը գրական բարձրարժեք ստեղծագործությունների հիման վրա
2010 | Book
«Մարդ և հասարակություն», 2010, թիվ 1
Փորձնական դաս «Հասարակագիտություն» առարկայի «Գեղագիտություն» բաղադրիչից
2009 | Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 2-3, էջ 91-96, 2009
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն
2009 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009
«Մոդա և ազգային հագուստ» թեմայի դասավանդումը
2009 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2009, թիվ 2
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան
Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր
2008 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008
Սիլվա Պետրոսյան , Կարինե Վարդանյան
Հասարակագիտության դասերի օրինակելի պլաններ
2008 | Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 5-6, 2008, էջ 81-92
Ուսուցչի դերը
2008 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2008, թիվ 3-4, էջ 16-36
Հմտությունների, վերաբերմունք/դիրքորոշումների և արժեքների գնահատում
2007 | Book
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 79-96
Գնահատումը հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում
2007 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 9-27
«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում
2007 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4
«Բնություն, մարդ և հասարակություն» թեմայի ուսուցումը
2007 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 1, էջ 9-31
Հասարակագիտություն
2007 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Փիլիսոփայությունը և մշակույթի ճգնաժամի հաղթահարումը ըստ Ալբերտ Շվեյցեր
2006 | Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի գիտական հոդվածների ժողովածու, 2006
Գնահատում և ժողովրդավարություն
2006 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 10-20
Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ
2006 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը
2005 | Textbook
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 120-132
|
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 2, էջ 120-132
Դերային խաղի նշանակությունը քաղաքացիական կրթության դասերի ժամանակ
2005 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2005, թիվ 1
Ա. Մանուկյան, Ս. Ավագյան, Ք. Աբելյան, Ս. Պետրոսյան
Քաղաքացիական կրթության ուսուցչի ձեռնարկ
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան
Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005
Ա. Մանուկյան, Գ. Վարդանյան, Ֆ. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան
Տնտեսագիտության խնդրագիրք
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան
Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
Հոգևոր արժեքների (կրոն, արվեստ) մնայուն դերը մարդու զարգացման գործընթացում
2004 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 25-36
|
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական ուղղվածությունը
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2001, թիվ 3, էջ 25-36
Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 34-44
|
Մահվան և կյանքի իմաստի խնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 3, էջ 34-44
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 1, էջ 104-109
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 104-109
|