Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
The process of this faculty's foundation began in 1964. :
>
Syuzan F. Sargsyan

Associate Professor | Chair of Social and Clinical Psychology
Education
1983 - 1987: YSU, Faculty of Philology
1991 - 1994: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, PhD Student

Academic degree
Candidate of Psychological Sciences, Associate professor

Professional experience
1989 - 1991: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Chair of Psychology, Laborant
1991 - 2005: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Chair of Psychology, Assistant
2005 - present: YSU, Faculty of Philosaphy and Psychology, Department of Psychology, Chair of Social Psychology, Associate professor
2008 - present: Academy of Sciences, Armenia, Scientific worker
2008 till now: Yerevan State University, Centre of Pratical Psychology, Worker

Academic courses
Personal Psychology, Creative Psychology, General Psychology, Art-therapy

Scale of professional interests
Psychotherapy, Art-therapy

Languages
Armenian, Russian, Franch

Սերունդների տրանսգեներացիոն կապերի ֆենոմենը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 55-60
|
Մասնագետների վերապատրաստումը արտ-թերապիայի ուղղությամբ
2012 | Article
<<Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում>>hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 76-79
Արտ-թերապիան որպես ստեղծագործական որոնում
2012 | Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», N 2, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012, էջ 129-136
|
Ինքնադիմանկարը արվեստում և հոգեբանության մեջ
2009 | Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, էջ 83-89
Բարձրագույն ապրումներ և արտթերապիա
2009 | Article
«Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» (գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 9-11
Արտթերապիան անձի մասնագիտական ինքնադրսևորման համատեքստում
2009 | Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2009, էջ 171-173
Ստեղծագործության հոգեբանություն.դասավանդման մեթոդիկա և անհրաժեշտությունը լրագրողական կրթության ոլորտում
2009 | Article
«Ժուռնալիստական կրթության ապագան Հայաստանում» (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2009, էջ 35-37
Ստեղծագործել` նշանակում է բառից առաջ հնչեցնել նախաբառը
2008 | Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Նոր-Դար» հրատ., Երևան, 2008, էջ 243-248
Արվեստի և ստեղծագործության հոգեբանությունը գիտությունների համակարգում
2007 | Article
Գիտական նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2007, էջ 121-124
Գրողի կյանքը պետք է փնտրել նրա գործերում
2007 | Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, էջ 181-185
Ձեռագիր և բնավորություն
2006 | Article
«Նոր- Դար» հանդես, թիվ 2, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 264-268
Թերապիա ստեղծագործական ինքնաարտահայտմամբ
2005 | Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 106-115
Ստեղծագործության հոգեբանություն
2005 | Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, «Երևանի համալսարան», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 37 էջ
Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 173-178
|
Արվեստը որպես թերապիայի միջոց
2003 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 173-178
Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003
Գույնը որպես զգացմունքի արտահայտման միջոց
2002 | Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 3, Երևան, 2006, էջ 141-147
Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002, էջ 174-177
Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 174-177
|
Գրողի անձնային փորձի տրանսֆորմացիան իր ստեղծագործական գործունեության մեջ
2001 | Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», թիվ 1, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2001
Ստեղծագործական գործընթացը որպես թերապիա
2001 | Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001
Զորայր Խալափյանի արձակի մասին
1999 | Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1999
Բնության և հերոսի հոգեբանական կապը Զորայր Խալափյանի ստեղծագործություններում
1998 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 3, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1998
Թումանյանի արձակի հոգեբանական առանձնահատկություններ
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի համալսարանի հրատ., թիվ 1, Երևան, 1993
Սինեսթեզիայի դրսևորումները Մ. Զարիֆյանի ստեղծագործության մեջ
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», ԵՊՀ հրատ., թիվ 3, Երևան, 1991