Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>

Bachelor's Programmes:
Linguistics and Cross-cultural Communication - English Language/Engl. Lang. and Literature/French Lang. and Liter./German Lang. and Liter./Spanish Lang. and Liter./Italian Lang. and Liter./Transl. Studies - Engl. and Arm. Lang./Transl. Studies - German and Arm. Lang./Transl. Studies - French and Arm. Lang./Transl. Studies - Spanish and Arm. Lang.

Master's Programmes:
French Lang. and Liter./Engl. Lang. and Liter./German Lang. and Liter./Translation Studies (Engl.)/Transl. Studies (French)/Spanish Lang. and Liter./Foreign Liter./Linguistics and Cross-cultural Communication (Engl.)/Italian Lang. and Liter.

Entrant
Latest Publications
Արքետիպային տարրերը Էռնեստ Հեմինգուեյի վեպերի ենթատեքստերում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 14-23
|
К семиотике айкидо. Опыт описания
2017 | Article
Критика и семиотика, РФ, 2017, 1, стр. 189-205
|
Ատրիբուտային բառակապակցությունների գործառական արժեքը անգլերեն օրենսդրական տեքստում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 43-51
|
Հաղորդակցման կաղապարների փոխներթափանցումը դիվանագիտական խոսույթում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 32-42
|
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ