Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան
|
Lili Karapetyan , Gayane Shmavonya
Dealing with Slow Learners in the Language Class
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 141-146 էջ, Հայաստան
|
Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները` գեղագիտական զգացողություն հաղորդելու միջոց
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 81-87 էջ, Հայաստան
El Juego en la enseñanza de Español como lengua extranjera
2017 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, ВЫПУСК 5(13), Часть 1, 69-75
|
Աշխարհի պատկերը անգլիական գենդերային կարծրատիպերում
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 160-167 էջ, Հայաստան
|
Խորհրդանիշը որպես թանատաբանական հասկացույթի արտահայտչամիջոց Էդգար Ալլան Պոյի «Հաղթող որդը» բանաստեղծության մեջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 78-84 էջ, Հայաստան
Անգլերենի բարդ նախադասությունը հայերենի զուգադրությամբ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 40-44 էջ, Հայաստան
Գեղարվեստական դիսկուրսի բազմամշակութայնության շուրջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 176-186 էջ, Հայաստան
|
The Role of Games in Foreign Language Teaching
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 147-152 էջ, Հայաստան
The 1948 un convention on genocide and the responsibility of turkey for the delinquent actions of its predecessor
2017 | Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 74-82 էջ, Հայաստան
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of History,
Associate Professor Samvel Abrahamyan

Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am