Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
The Faculty of Romance and Germanic Philology was founded in 1991.:
>
La enseñanza de la lengua extranjera por medio de la prensa
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65_, 134-137 էջ, Հայաստան
|
Выразительность речи в жанре сказки
2017 | Article
Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия xxi века. Материалы V Международной научно-практической конференции 18-19 мая 2017 года. 2017, стр. 34-39
Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան
|
Lili Karapetyan , Gayane Shmavonya
Dealing with Slow Learners in the Language Class
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 141-146 էջ, Հայաստան
|
Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները` գեղագիտական զգացողություն հաղորդելու միջոց
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 81-87 էջ, Հայաստան
El Juego en la enseñanza de Español como lengua extranjera
2017 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, ВЫПУСК 5(13), Часть 1, 69-75
|
Աշխարհի պատկերը անգլիական գենդերային կարծրատիպերում
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 160-167 էջ, Հայաստան
|
Խորհրդանիշը որպես թանատաբանական հասկացույթի արտահայտչամիջոց Էդգար Ալլան Պոյի «Հաղթող որդը» բանաստեղծության մեջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 78-84 էջ, Հայաստան
Անգլերենի բարդ նախադասությունը հայերենի զուգադրությամբ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 40-44 էջ, Հայաստան
Գեղարվեստական դիսկուրսի բազմամշակութայնության շուրջ
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 176-186 էջ, Հայաստան
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of History,
Associate Professor Samvel Abrahamyan

Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am